Studiebesök och skolbesök

Exempelbild.

Under våren 2024 erbjuder vi skolbesök hos Kalmars femmor och sexor. Möjligheten till studiebesök på reningsverket är begränsad.

Skolbesök med VR-glasögon på mellanstadiet

Vattnet tar vi hand om tillsammans! Därför vill vi komma till alla Kalmars femmor och sexor för att berätta mer. Under en lektion får eleverna följa med på ett virtuellt studiebesök via VR-glasögon med 3D-film som följs av ett samtal om vårt vatten. Lärare i dessa årskurser får gärna höra av sig till Kalmar Vatten, så hittar vi en tid som passar. Upplägget blir ungefär detsamma som när vi besökte sexorna under föregående år. Besöket tar ca en timme per klass. Till våren 2024 planerar vi att boka in besök i åk 5 med en ny film på VR-visningen och ett quiz.

Det nya kretsloppsverket har redanbörjat växa fram.

2022 började vårt nya kretsloppsverk, Kalmarsundsverket att byggas strax norr om reningsverket på Tegelviken. Det innebär mycket byggtrafik och det är därför riskfyllt för skolklasser att besöka reningsverket. Därför kommer vi istället ut till femmor och sexor i de skolor som önskar, för en virtuell rundvandring på reningsverket med hjälp av VR-glasögon. I samband med filmvisningen berättar vi mer om Kalmars vatten.

Här Öppnas i nytt fönster. kan du se en livesändning från webbkameran och läsa mer.

Ta del av vårt digitala material

Som alternativ finns digitalt material som är fritt för alla att använda. Tre filmer om Kalmar Vattens verksamhet, avloppsvattnets väg "från kran till svan" och några vattenexperiment samt material till lärare hittar du längre ner på sidan.

Bild på vattenkran och svan - logotype för studiebesöken från kran till svan.

Under sidorna om dricksvatten kan du läsa mer om hur Kalmarborna får sitt dricksvatten.

Vi tar inte emot studiebesök på vattenverket men du kan läsa mer om vårt projekt med Uttern Ulla på några av Kalmars skolor 2021-2022.

Kalmar Vatten har gjort skolbesök hos nästan alla kommunens sexor under våren 2023 och även flera klasser under hösten 2023. Tack för många trevliga möten och intressanta lektioner!

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad: 19 januari 2022