Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna till vårt spillvattennät. Kalmar Vatten bygger ut och förnyar nätet varje år.

I reningsverket renas spillavlopp från hushåll och företag från ämnen som annars skulle bidra till övergödning i Östersjön. Varje år renar Kalmar Vattens reningsverk nästan sex miljoner kubikmeter spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt.

Fler än 90% av kommunens invånare är anslutna till vårt spillvattennät. För varje år får fler fastighetsägare möjlighet att ansluta sig. Vilka områden som ska ansluta sig till kommunalt spillvatten regleras i kommunens VA-plan som beslutas av kommunfullmäktige.

För att möta framtidens reningskrav och en ökande befolkning, planerar vi för en av Kalmars viktigaste satsningar, Kalmarsundsverket.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars framtida avloppsreningsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Tänk om andra såg dig?

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Publicerad: 4 november 2019