Dagvatten

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller med ytor som asfalt. Därför kan vattnet innehålla skadliga ämnen.

Om kommunalt dagvatten

Vi tar hand om och renar regnvatten från hårda ytor.

Avleda vatten från fastighet

Så gör du med ditt dag- och dräneringsvatten.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.