Frågor och svar om spillvatten

Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som släpps ut från handdisk eller diskmaskin - efter det att du har skrapat av tallrik och kokkärl ordentligt innan. Använd gärna miljömärkta produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön.

Hushållspapper, olja, fett, våtservetter, bindor, tamponger, kondomer, bomullstussar, tops och hår. Allt detta kan orsaka stopp på ditt eget ledningsnät och även stopp och driftstörningar på huvudledningsnätet och dess pumpstationer.

Snus och cigarettfimpar. Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, ett gift som vi varken vill ha i vattnet eller i avloppsslammet från reningsverket. Släng därför snus och släckta cigarettfimpar i det brännbara hushållsavfallet.

Mediciner. Mediciner kan innehålla ämnen som inte kan renas i reningsverket och som påverkar vattenlevande djur. Därför skall gamla och överblivna mediciner alltid lämnas in på apotek.

Färg och kemikalier. Alla former av färger och kemikalier skall lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall. Detta gäller även vattenlösliga inomhusfärger. Rengör penslar och verktyg i separata kärl som sedan lämnas till återvinningscentralen.

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars framtida avloppsreningsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk om andra såg dig?

Har du koll på vad du får spola ner?

Publicerad: 29 januari 2020