Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Välkommen till Kalmar Vatten

Får du våra SMS?

Får du våra SMS?

Du kan få SMS vid vattenläckor och andra driftstörningar. Om din mobil inte är registrerad på hemadressen kan du göra det själv via länken, du kan också lägga till eller ta bort nummer och adresser.

Lägg till nummer
Ny VA-taxa för 2018

Ny VA-taxa för 2018

Här hittar du information om den nya vatten- och avloppstaxan i Kalmar kommun, som gäller från och med 1 juli 2018.

Läs om nya VA-taxan
Häftiga regn

Häftiga regn

I samband med häftiga regn ökar risken för källaröversvämning: Läs mer hur du kan förebygga och vad du gör om det händer. 

Läs mer

Driftstörningar och pågående arbeten

Kontakta vår kundservice

Vattnets kretslopp i Kalmar kommun

Läs mer om vattnets kretslopp
Förbättringsförslag