Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Välkommen till Kalmar Vatten!

Får du våra SMS?

Får du våra SMS?

Du kan få SMS vid vattenläckor och andra driftstörningar. Om din mobil inte är registrerad på hemadressen kan du göra det själv via länken, du kan också lägga till eller ta bort nummer och adresser.

Lägg till nummer
Ej bevattningsförbud

Ej bevattningsförbud

Kalmar Vatten följer noga förutsättningarna för att säkra vattenförsörjningen. I nuläget ser vi inget behov att införa bevattningsförbud men uppmanar till sparsamhet.

Läs mer
Nivån i Hultebräan

Nivån i Hultebräan

Sjön Hultebräan är är en viktig del av Kalmars vattenförsörjning. Genom en vattendom kan vattennivån i sjön variera under året för att reglera vattenflödet i Hagbyån.

Läs mer

Driftstörningar och pågående arbeten

Kontakta vår kundservice

Vattnets kretslopp i Kalmar kommun

Läs mer om vattnets kretslopp
Förbättringsförslag