Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Påryd, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Påryd. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet sker i 4 etapper under 2023-2026. Etapp 1 påbörjades i Peter Sandgrens väg i maj 2023 och pågår under cirka 10 månader.

Senaste status

-

Område som berörs

Etapp 1: Peter Sandgrens väg – Ödbyholmsvägen – Jonas Backe - Pårydsgatan

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Publicerad: 1 maj 2023