Förklaring av faktura

Här kommer en beskrivning av allt du behöver veta om din faktura.

En faktura från Kalmar Vatten med siffror som hänvisar till rubrikerna i brödtexten

1. Mätarnummer

Mätarnumret är ett unikt nummer som du hittar på din vattenmätare.

2. Senaste avläsning

Vid kolumnen "Senaste avläsning" finns senaste mätarställningen och när senaste avläsningen inkom till oss.

3. Årsförbrukning

Årsförbrukningen är uträknad efter den senaste avläsningen. Som nyinflyttad lägger vi in en schblon på 150 kubikmeter.

4. Total årskostnad

Total kostnad för ditt abonnemang. Denna kan variera beroende på aktuell förbrukning.

5. Grundavgift, vatten, avlopp och dagvatten

Grundavgiften är en fast avgift per fastighet eller mätställe baserad på vilka tjänster du har tillgång till. Grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna och är lika stor för alla fastigheter i Kalmar kommun

6. Förbrukningsavgift vatten och avlopp

Förbrukningsavgiften är en rörlig avgift som baserar sig på din vattenförbrukning. På fakturan visar den översta raden vilken mätarställning du har betalat till på föregående faktura. På nedre raden visar siffran vad mätaren beräknas stå på vid fakturaperiodens slut. Siffran baseras på din årsförbrukning.

7. Avgift per bostadsenhet

Antalet bostadsenhetsavgifter per fastighet varierar efter hur många bostadsenheter (lägenheter) som finns på fastigheten. För lokalytor får varje påbörjad yta på 150 kvadratmeter en bostadsenhetsavgift.

 

Fler sidor inom kundservice

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Mina sidor

Lämna mätarställning, se ditt abonnemang och förbrukning.

Kontakta oss

Välkommen med din fråga, synpunkt och felanmälan.

Aktuella VA-arbeten

Vill du veta var vi gräver nu?

VA-anmälan (e-tjänst)

Skicka in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

SMS-tjänst

Vill du få sms vid driftstörningar i ditt område?

VA-taxa

Gällande priser för året.

Så hanterar vi personuppgifter

Därför inhämtar och behandlar Kalmar Vatten personuppgifter.

När du flyttar

Så här går du tillväga vid ett ägarbyte.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 1 februari 2024