Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ni besökare ställer till oss. Välj det ämne som du är intresserad av.

Dricksvatten och mätning

Frågor om dricksvatten och vattenmätning.

Avlopp från hushåll

Frågor om spillvatten och dagvatten.

Läckor och översvämningar

Frågor om läckor och källaröversvämningar.

Ny kund och flyttanmälan

Frågor för dig som ska ansluta dig eller flytta.

Taxa och fakturering

Frågor om VA-taxan och fakturafrågor.