Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

  • Startsida
  • / Pågående arbeten och driftstörningar

Pågående arbeten och driftstörningar

Innerstaden
Pågående arbete
01 juni 2019 - 31 december 2026
Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår under 2019-2026 i 11 etapper.

Innerstaden
Pågående arbete
02 mars 2021 - 26 januari 2024
Getingen, VA-arbeten

Det befintliga ledningsnätet kommer att förnyas i Getingen. Dessutom kommer nytt ledningsnät att byggas ut till det nya exploateringsområdet Bidrottningen. Arbetet påbörjades våren 2021 och väntas pågå till januari 2024.

Innerstaden
Pågående arbete
01 februari 2023 - 27 oktober 2023
Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten vid Postmästaregatan/Heijocksgatan. Dessutom kommer dagvattennätet att byggas ut. Arbetet påbörjas i februari 2023 och väntas pågå till oktober 2023.

Norra staden
Pågående arbete
27 mars 2023 - 31 augusti 2023
Två Bröders väg, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dagvatten och spillvatten i Två Bröders väg. Dessutom kommer ny dricksvattenledning att anläggas. Arbetet beräknas pågå mars-augusti 2023.

Påryd
Pågående arbete
01 maj 2023 - 30 juni 2026
Påryd, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Påryd. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet sker i 4 etapper under 2023-2026. Etapp 1 påbörjades i Peter Sandgrens väg i maj 2023 och pågår under cirka 10 månader.

Innerstaden
Pågående arbete
01 december 2021 - 27 oktober 2023
Gamla stan VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas/byggas ut. Arbetet beräknas pågå till hösten 2023.

Hela Kalmar,Smedby
Pågående arbete
14 september 2023 - 30 november 2023
VA-exploatering, Jakobsberg etapp 3

Påryd,Tvärskog
11 maj 2023
Tillfällig klorering i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp

Tidvis förekommer något förhöjd halt så kallad odlingsbara mikroorganismer (ofarliga bakterier) i vattenprov från vattenverket/vattentäkten som förser Tvärskog, Påryd och Ölvingstorp med dricksvatten. För att ta bort de bakterier som kan finnas i vattnet behöver vi tillsätta en låg dos av natriumhypoklorit (klor). Boende i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp kan eventuellt känna av en svag smak eller lukt av klor från dricksvattnet. Om du låter vattnet stå och lufta en stund brukar det försvinna. För dig som vill veta mer För vattenverken i södra kommundelen används inte natriumhypoklorit i vanliga fall. Istället finns annan teknik som barriär för att förhindra att mikroorganismer förorenar vattnet. I Skälby vattenverk tillsätts alltid en låg dos natriumhypoklorit, som barriär mot mikroorganismer. Det är sällsynt att någon uppfattar smak eller lukt av klor i Kalmar. För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet analyseras vissa parametrar kontinuerligt genom onlinemätning, medan ytterligare fler kontrolleras genom att vattenprover tas ut på flera platser flera gånger per månad. Vattenproven på vårt dricksvatten undersöks på ett externt laboratorium genom kemiska och mikrobiologiska analyser.

Hela Kalmar
Pågående arbete
20 februari 2023
Byte av vattenventiler Lindsdal/Berga

Vi kommer under våren att påbörja byte av vattenventiler vid fastighetens tomtgräns. Gator som berörs är Vildrosgränd och Slätmossevägen i Lindsdal och Siriusvägen i Berga. 

Hela Kalmar
Pågående arbete
21 januari 2020
Dörbylund VA-förnyelse

Hela Kalmar
Åtgärdat
20 september 2023 - 20 september 2023
Vattenavstängning Påryd

Vattnet stängs av i Påryd onsdag 2023/09/20 kl 08:00-13:00 på grund av kopplingsarbete.

Hela Kalmar
Åtgärdat
20 september 2023 - 20 september 2023
Vattenavstängning Lindsdal

Vattnet stängs av i Lindsdal, onsdag, 2023/09/20, 14:00-14:45 på grund av en reparation. Berörda adresser Kolarevägen 8,10,12,14,16, Törevägen 1 och Lästervägen 10, 12, 14, 16, 19, 21.

Hela Kalmar
20 september 2023
Risk för missfärgat vatten - Oxhagen, Linnéstaden och Giraffen.

Vattnet kan vara missfärgat i Oxhagen, Linnéstaden och Giraffen.

Hela Kalmar
26 september 2023
Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

På grund av en driftstörning har centrala Kalmar med närliggande orter lägre PH-värde i dricksvattnet idag tisdag den 26:e september.