Avstängt vatten - Påryd

  • Startsida
  • / Pågående arbeten och driftstörningar

Pågående arbeten och driftstörningar

Innerstaden
Pågående arbete
01 juni 2019 - 31 december 2026
Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår under 2019-2026 i 11 etapper.

Innerstaden
Pågående arbete
02 mars 2021 - 29 februari 2024
Getingen, VA-arbeten

Det befintliga ledningsnätet kommer att förnyas i Getingen. Dessutom kommer nytt ledningsnät att byggas ut till det nya exploateringsområdet Bidrottningen. Arbetet påbörjades våren 2021 och väntas pågå till januari 2024.

Innerstaden
Pågående arbete
01 februari 2023 - 22 december 2023
Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse

Kalmar Vatten har nu slutfört arbetet med förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i Postmästaregatan, Heijocksgatan och Rudedammsgatan. Sista etappen kvarstår, som innebär anläggande av underjordiska magasin för dagvatten, på två platser i området.

Norra staden
Åtgärdat
27 mars 2023 - 31 oktober 2023
Två Bröders väg VA-förnyelse - Slutfört

Kalmar Vatten har förnyat ledningsnätet för dagvatten och spillvatten i Två Bröders väg. Dessutom har en ny dricksvattenledning anlagts.

Påryd
Pågående arbete
01 maj 2023 - 30 juni 2026
Påryd, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Påryd. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet sker i 4 etapper under 2023-2026.

Innerstaden
Pågående arbete
01 december 2021 - 31 januari 2024
Gamla stan VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas/byggas ut. Arbetet beräknas pågå till vintern 2023/2024.

Påryd,Tvärskog
11 maj 2023
Tillfällig klorering i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp

Tidvis förekommer något förhöjd halt så kallad odlingsbara mikroorganismer (ofarliga bakterier) i vattenprov från vattenverket/vattentäkten som förser Tvärskog, Påryd och Ölvingstorp med dricksvatten. För att ta bort de bakterier som kan finnas i vattnet behöver vi tillsätta en låg dos av natriumhypoklorit (klor). Boende i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp kan eventuellt känna av en svag smak eller lukt av klor från dricksvattnet. Om du låter vattnet stå och lufta en stund brukar det försvinna. För dig som vill veta mer För vattenverken i södra kommundelen används inte natriumhypoklorit i vanliga fall. Istället finns annan teknik som barriär för att förhindra att mikroorganismer förorenar vattnet. I Skälby vattenverk tillsätts alltid en låg dos natriumhypoklorit, som barriär mot mikroorganismer. Det är sällsynt att någon uppfattar smak eller lukt av klor i Kalmar. För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet analyseras vissa parametrar kontinuerligt genom onlinemätning, medan ytterligare fler kontrolleras genom att vattenprover tas ut på flera platser flera gånger per månad. Vattenproven på vårt dricksvatten undersöks på ett externt laboratorium genom kemiska och mikrobiologiska analyser.

Hela Kalmar
Pågående arbete
20 februari 2023
Byte av vattenventiler Lindsdal/Berga

Vi kommer under våren att påbörja byte av vattenventiler vid fastighetens tomtgräns. Gator som berörs är Vildrosgränd och Slätmossevägen i Lindsdal och Siriusvägen i Berga. 

Hela Kalmar
Åtgärdat
04 september 2023 - 31 oktober 2023
Dörbylund VA-förnyelse, Slutfört

Hela Kalmar,Norra staden,Rockneby och Skäggenäshalvön
Pågående arbete
16 oktober 2023 - 26 november 2023
Boda, VA-exploatering

Kalmar Vatten möjliggör framtidens bostäder genom att bygga ut kommunalt VA.

Hela Kalmar
Åtgärdat
23 november 2023 - 23 november 2023
Vattenavstängning Rinkabyholm

Vattnet stängs av i Rinkabyholm på grund av kopplingsarbete torsdag den 23 november kl 09:00 - 13:00. Gäller berörda adresser Bryggarevägen nr 4 och 5, Piparegårdsvägen nr 4 och 6 samt Rinkabyholmsvägen nr 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44 och 46. Dricksvatten finns att hämta vid ICA.

Hela Kalmar
Åtgärdat
28 november 2023 - 28 november 2023
Vattenavstängning Påryd

Vattnet stängs av i Påryd på grund av kopplingsarbete kl. 12:30-14:00. Berörda delar av adresser: Gulltorpsvägen, Industrigatan, Jonas Backe, Kyrkgatan, Ödbyholmsvägen, Pårydsgatan, Peter Sandgrens Väg, Ugglebo.

Hela Kalmar
04 december 2023 - 04 december 2023
Avstängt vatten - Påryd

Vattnet stängs av idag mån 4/12 i Påryd på grund av kopplingsarbete kl. 11:00-12:00. Håll kranarna stängda under angiven tid. Vattnet kan vara missfärgat när det kommer tillbaka. Spola då i kranen. Undvik vittvätt det närmaste dygnet. Tack för visad förståelse! Hälsningar Kalmar Vatten