Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår under 2019-2026 i 11 etapper.

Senaste status

Deletapp 7A och 7B är överlämnade till Kalmar Kommun som utfört återställning med första lagret asfalt.

I deletapp 7C kommer VA-arbeten starta i november 2023 och pågå till januari 2024.

Från och med januari 2024 kommer två arbetslag vara på plats i Johannesborg då etapp 8 och etapp 9 startas upp och bedrivs parallellt.
Detta görs för att effektivisera arbetena så mycket som möjligt.

Område som berörs

Arbetet påbörjades 2019 och kommer pågå fram till 2026, uppdelat i 11 etapper där etapp 1-4 och 6 är avslutade.

Etapp 7: Etappen beräknas starta i november 2023 och pågå till januari 2024.

Deletapp 7A avser arbete i gatan utanför Orrelyckegatan 1-5 samt Sturckvägen 1-13.

Deletapp 7B avser arbete i gatan utanför Nisbethsgatan 2-10 samt en del i Hanellsgatan fram till korsning Hanellsgatan/Fryxellsgatan.

Deletapp 7C avser arbete i gatan utanför Siljeströms väg 6-18.

Etapp 8: 2024
Åbrandtsgatan, mellan Ulfeldsgatan - Hoppenstedts väg.
Hoppenstedts väg, mellan Åbrandtsgatan - Siljeströms väg.
Nyhemsvägen, mellan Åbrandtsgatan - Johannesborgsgatan.
Dackegatan, mellan Hoppenstedts väg - Dackegatan 9.
Endast områdesbeskrivning. Turordning för gatorna anges när etappen närmar sig.

Etapp 9: 2024
Svanebergsgatan, mellan Svanebergsgatan 11 - Södra vägen 52.
Johannesborgsgatan, mellan Johannesborgsgatan 2 - 9
Hoppenstedts väg, mellan Hoppenstedts väg 1 - 4
Åbrandtsgatan, mellan Åbrandtsgatan 1A - 12
Brömsgatan, mellan Brömsgatan 3 - Åbrandtsgatan 7
Bondegatan, mellan Bondegatan 1 - 8
Endast områdesbeskrivning. Turordning för gatorna anges när etappen närmar sig.

Etapp 5: 2024-2026
Tegelviksvägen, mellan Södra vägen - Jungs väg
Jungs väg, mellan Jungsväg 4-20
Arendalsgatan, mellan Arendalsgatan 1-19
Nyslottsgatan, mellan Jungs väg 4 - Silkeborgsgatan 4
Silkeborgsgatan, mellan Silkeborgsgatan 2-9
Endast områdesbeskrivning. Turordning för gatorna anges när etappen närmar sig.

Etapp 10 och 11: 2025
Dahmska vägen, mellan Dahmska vägen 15 - Falkenbergsvägen 10 (etapp 10)
Hanellsgatan, mellan Fryxellsgatan - Dahmska vägen (etapp 10)
Broslättsgatan, mellan Södra vägen och Hanellsgatan. (etapp 11)
Hanellsgatan, mellan Falkenbergsvägen 6 - Hanellsgatan 8. (etapp 11)
Lindsbergsgatan, mellan Lindsbergsgatan 1 - 11. (etapp 11)
Endast områdesbeskrivning. Turordning för gatorna anges när etappen närmar sig.

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar Kommun som står för asfaltering och återställning av gatan.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 19 september 2023
Publicerad: 1 juni 2019