IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår under 2019-2026 i 11 etapper.

Senaste status

Etapp 7 är nu slutförd. Slutkontroll utförs under februari månad och därefter lämnas gatan över till Kalmar Kommun som utför återställning med första lagret asfalt.

Etapp 8 påbörjades i januari. Från slutet av februari kommer två arbetslag vara på plats i Johannesborg för att effektivisera arbetena så mycket som möjligt.

Deletapp 8A pågår vecka 5-8 från korsningen Hoppenstedts väg/Siljeströms väg till Dackegatan. Innan fortsatt arbete med 8A utförs deletapp 8B i Dackegatan mellan vecka 9-13.

Deletapp 8D pågår v.9-11 från korsningen Åbrandtsgatan/Nyhemsgatan till Johannesborgsgatan.

Område som berörs

Arbetet påbörjades 2019 och kommer pågå fram till 2026, uppdelat i 11 etapper där etapp 1-4 och 6-7 är avslutade.

Etapp 8: 2024
Deletapp 8A avser arbete från korsningen Siljeströms väg/Hoppenstedts väg till Dackegatan.
Deletapp 8B avser arbete i Dackegatan.
Deletapp 8C avser arbete i Åbrandtsgatan, mellan Ulfeldtsgatan och Hoppenstedts väg.
Deletapp 8D avser arbete i Nyhemsgatan, mellan Åbrandtsgatan och Johannesborgsgatan

Etapp 9: 2024
Deletapp 9A avser arbete i Brömsgatan, mellan Sijeströms väg och Åbrandtsgatan.
Deletapp 9B avser arbete i Bondegatan.
Deletapp 9C avser arbete i Åbrandtsgatan, mellan Svanebergsgatan och Hoppenstedts väg.
Deletapp 9D avser arbete i Svanebergsgatan.
Deletapp 9E avser arbete i Johannesborgsgatan och Hoppenstedts väg.
Deletapp 9F avser arbete i Svanebergsgatan.

Etapp 5: 2024-2026
Tegelviksvägen, mellan Södra vägen - Jungs väg
Jungs väg, mellan Jungsväg 4-20
Arendalsgatan, mellan Arendalsgatan 1-19
Nyslottsgatan, mellan Jungs väg 4 - Silkeborgsgatan 4
Silkeborgsgatan, mellan Silkeborgsgatan 2-9
Endast områdesbeskrivning. Turordning för gatorna anges när etappen närmar sig.

Etapp 10 och 11: 2025
Dahmska vägen, mellan Dahmska vägen 15 - Falkenbergsvägen 10 (etapp 10)
Hanellsgatan, mellan Fryxellsgatan - Dahmska vägen (etapp 10)
Broslättsgatan, mellan Södra vägen och Hanellsgatan. (etapp 11)
Hanellsgatan, mellan Falkenbergsvägen 6 - Hanellsgatan 8. (etapp 11)
Lindsbergsgatan, mellan Lindsbergsgatan 1 - 11. (etapp 11)
Endast områdesbeskrivning. Turordning för gatorna anges när etappen närmar sig.

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar Kommun som står för asfaltering och återställning av gatan.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 6 februari 2024
Publicerad: 1 juni 2019