Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår under 2019-2026 i 11 etapper.

Senaste status

Etapp 7 är slutförd och gatan är överlämnad till Kalmar Kommun som utför återställning med första lagret asfalt.

Anläggningsarbeten har avslutats inom deletapp 8A, 8B och 8D. Anläggningsarbeten pågår inom deletapp 8C i Åbrandtsgatan. Deletappen beräknas preliminärt att pågå till oktober, med uppehåll för semester under v.28–31.

Anläggningsarbeten pågår inom deletapp 9A och 9B. Deletapp 9B beräknas preliminärt att utföras v.25–35, med uppehåll för semester v.28–31.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Område som berörs

Arbetet påbörjades 2019 och kommer pågå fram till 2026, uppdelat i 11 etapper där etapp 1-4 och 6-7 är avslutade.

Etapp 8: 2024
Deletapp 8A avser arbete från korsningen Siljeströms väg/Hoppenstedts väg till Åbrandtsgatan.
Deletapp 8B avser arbete i Dackegatan.
Deletapp 8C avser arbete i Åbrandtsgatan, mellan Ulfeldtsgatan och Hoppenstedts väg.
Deletapp 8D avser arbete i Nyhemsgatan, mellan Åbrandtsgatan och Johannesborgsgatan

Etapp 9: 2024
Deletapp 9A avser arbete i Brömsgatan, mellan Sijeströms väg och Åbrandtsgatan.
Deletapp 9B avser arbete i Bondegatan.
Deletapp 9C avser arbete i Åbrandtsgatan, mellan Svanebergsgatan och Hoppenstedts väg.
Deletapp 9D avser arbete i Svanebergsgatan.
Deletapp 9E avser arbete i Johannesborgsgatan och Hoppenstedts väg.
Deletapp 9F avser arbete i Svanebergsgatan.

Etapp 5: 2024-2026
Tegelviksvägen, mellan Södra vägen - Jungs väg
Jungs väg, mellan Jungsväg 4-20
Arendalsgatan, mellan Arendalsgatan 1-19
Nyslottsgatan, mellan Jungs väg 4 - Silkeborgsgatan 4
Silkeborgsgatan, mellan Silkeborgsgatan 2-9
Endast områdesbeskrivning. Turordning för gatorna anges när etappen närmar sig.

Etapp 11: 2024-2025
Broslättsgatan, mellan Södra vägen och Hanellsgatan.
Hanellsgatan, mellan Falkenbergsvägen 6 - Hanellsgatan 8.
Lindsbergsgatan, mellan Lindsbergsgatan 1 - 11.
Endast områdesbeskrivning. Turordning för gatorna anges när etappen närmar sig.

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar Kommun som står för asfaltering och återställning av gatan.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024
Publicerad: 1 juni 2019