IT-angrepp medför nätverksproblem

Vattenavstängning Söderportsgatan

Getingen, VA-arbeten Slutfört

Det befintliga ledningsnätet har förnyats i Getingen. Dessutom har ett nytt ledningsnät byggts ut till det nya exploateringsområdet Bidrottningen. Arbetet pågick mellan våren 2021 till januari 2024.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024
Publicerad: 2 mars 2021