VA-exploatering vid nybyggnation

Grävarbete i Kalmar

När nya bostadsområden planeras och verksamheter etableras i Kalmar är vatten och avlopp en viktig faktor.

Exploatering innebär att mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende och/eller verksamheter. Exploatering för också med sig stödjande anläggningar för att det ska kunna gå att bo och bedriva verksamheter på fastigheterna. Vatten- och avloppsystem är en sådan samhällsnyttig anläggning som behövs för att samhället ska fungera.

Exploateringsprojekt är utmanande eftersom det är många aktiviteter, verksamheter och aktörer som måste organiseras och samordnas.

Kontakt

 • Kundservice

  010-357 02 00

  info@kalmarvatten.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Övrigt

  Sommaröppettider vecka 26-32
  Måndag­–fredag: 09:00–14:00
  Lunchstängt: 11.30–12.30


Fler sidor inom utveckling av ledningsnätet

Förnyelse av ledningar

Vi byter ut gamla och slitna ledningar i hög takt.

Utbyggnad av kommunalt VA

Vi bygger ut enligt kommunens VA-plan.

Senast uppdaterad: 8 april 2024
Publicerad: 4 november 2019