Vattenavstängning på Stensövägen

Vattenavstängning i Lindsdal

VA-exploatering vid nybyggnation

Grävarbete i Kalmar

När nya bostadsområden planeras och verksamheter etableras i Kalmar är vatten och avlopp en viktig faktor.

Exploatering innebär att mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende och/eller verksamheter. Exploatering för också med sig stödjande anläggningar för att det ska kunna gå att bo och bedriva verksamheter på fastigheterna. Vatten- och avloppsystem är en sådan samhällsnyttig anläggning som behövs för att samhället ska fungera.

Exploateringsprojekt är utmanande eftersom det är många aktiviteter, verksamheter och aktörer som måste organiseras och samordnas.

Exempel på exploateringsprojekt i kommunen där Kalmar Vatten arbetar med att planera och anlägga vatten och avlopp är:

 • Linnéstaden (VA-arbetet är avslutat)
 • Fredriksskans
 • Karlssons äng
 • Snurrom
 • Södra staden

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom utveckling av ledningsnätet

Förnyelse av ledningar

Vi byter ut gamla och slitna ledningar i hög takt.

Utbyggnad av kommunalt VA

Vi bygger ut enligt kommunens VA-plan.

Frågor och svar om ledningsnätet

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Publicerad: 4 november 2019