Förnyelse av ledningar

Förnyelse av ledningar i Storgatan 2019.

Förnyelse av ledningar i Storgatan 2019.

Kalmar Vatten har en plan för hur VA-ledningarna ska bytas ut i olika delar av kommunen. De äldsta och sämsta ledningarna ska bytas ut först men arbetet samordnas även med andra projekt

Kalmar Vatten har uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillavlopp och dagvatten i de områden av Kalmar kommun som beslutas av kommunfullmäktige (i så kallade "verksamhetsområden").

 • Ungefär 90 procent av kommunens fastigheter är anslutna till det allmänna ledningsnätet.
 • Kalmar Vatten har en plan för hur VA-ledningarna ska bytas ut i olika delar av kommunen.

Så prioriterar vi

 • Prioriteringen är att de äldsta och sämsta ledningarna ska bytas ut först men
 • arbetet samordnas också med övriga projekt som planeras. Till exempel när kommunen ska lägga om vägar eller cykelvägar så passar vi på att byta ut VA-ledningarna samtidigt. Då minskar störningarna och det blir mer kostnadseffektivt.
 • Inför en VA-förnyelse får även andra aktörer möjlighet att samverka genom remisser, till exempel fjärrvärme eller fibernät.

Information om aktuella arbeten

 • Kalmar Vatten skickar ut skriftlig information till berörda fastigheter flera månader före en planerad VA-förnyelse.
 • Det kan däremot vara svårt att förutse långt i förväg vilket datum anläggningsarbetet påbörjas. Det beror helt enkelt på att vi under arbetets gång kan träffa på oväntade saker som väderförhållanden, oväntade markförhållanden, installationer av el eller andra nät eller fornlämningar. Då kan tidplanen förändras.

Därför byter vi ut ledningarna

 • Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga vattenläckor.
 • För spill- och dagvattenledningar är det ett viktigt led i miljöarbetet för att förebygga att ledningarna blir gamla och går sönder så att avloppsvatten läcker ut.
 • Lika viktigt är det att hindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar och gör avloppsreningen ineffektiv.

Arbetsgången när vi byter gamla VA-ledningar

Det händer att vi får frågor om turordningen för grävarbeten vid en VA-förnyelse.

Så här säkrar vi dricksvattenleveransen:

 • Vid en VA-förnyelse lägger vi de kommunala VA-ledningarna i gatan och kopplar in fastigheternas servisledningar nedströms ifrån, för att kunna avleda dag- och spillvatten även under arbetets gång.
 • Dricksvattenledningarna däremot, kan kvalitetssäkras först när hela deletappen är färdigbyggd. Fastigheterna kopplas in först när både vattenprover och provtryckning av ledningen är godkända.
 • Det kan se konstigt ut att vi arbetar oss framåt och sedan går tillbaka och gräver upp igen. Det beror alltså på att fastigheterna kan kopplas in på de nya spill- och dagvattenledningarna efter hand, men alla fastigheter får sitt dricksvatten genom den gamla dricksvattenledningen tills den nya etappen är godkänd för inkoppling.

Vad tycker du att vi kan göra bättre?

Har du åsikter eller tankar kring vad vi skulle kunna bli bättre på, när vi förnyar ledningsnätet? Fyll i så fall i dina synpunkter i formuläret nedan, så hjälper du oss! Stort tack!
Fyll i e-post eller telefon (om du vill att vi svarar):
Fyll i e-post eller telefon (om du vill att vi svarar):


Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30

Fler sidor inom utveckling av ledningsnätet

Utbyggnad av kommunalt VA

Vi bygger ut enligt kommunens VA-plan.

VA vid nybyggnation

Vi drar VA-till nya områden.

Frågor och svar om ledningsnätet

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020
Publicerad: 4 november 2019