Får du våra SMS?

Exempelbild.

Vid planerade vattenavstängningar, vattenläckor eller andra driftstörningar kan Kalmar Vatten skicka ut SMS.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten ut SMS vid planerade vattenavstängningar, vattenläckor eller andra VA-arbeten.

Alla som har registrerat sitt mobilabonnemang på sin fastighetsadress kommer att få ett sms. Du kan enkelt själv gå in och göra ändringar i systemet. Där kan du lägga till fler adresser (till exempel för din arbetsplats) eller ta bort ditt nummer om du inte vill ha något meddelande alls. Tänk på att adressen ska vara inom Kalmar kommun. Kontakta vår kundservice om du vill ha hjälp.

Information via SMS sker i händelse av:

  • Akuta driftstörningar, till exempel vattenläckor
  • Planerade driftstörningar, till exempel vattenavstängningar
  • Föroreningar i dricksvattnet
  • Översvämningsrisk
  • Vissa trafikstörningar
  • Kommande VA-arbeten och ändrade tidplaner för planerade arbeten.

Vem får sms och varför?

Vi använder ett system som bygger på adressregistret Bisnode. Det innebär att alla som har registrerat sitt mobilabonnemang på sin adress kommer att få ett sms. Är ditt mobilnummer registrerat på t ex ditt arbete, innebär det att du inte automatiskt kommer att få meddelande vid en driftstörning hemma och vice versa. Du kan enkelt gå in och göra ändringar i systemet. Där kan du lägga till fler adresser som du vill bli uppdaterad om eller ta bort ditt nummer om du inte vill ha meddelade alls.

Med nuvarande lagstiftning kan vi inte styra utskicken så att meddelandet når de mobiltelefoner som befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. SMS går ut till alla över 16 år och är barnets abonnemang registrerat på en förälder, går SMS ut även till barnet. Vi tar hänsyn till detta när vi utformar meddelandet.

Bra att känna till

  • Kalmar Vatten skickar ut SMS avseende driftstörningar inom Kalmar kommun. Om du registrerar ditt mobilnummer på en adress utanför vår kommun kommer du inte få något SMS av oss.
  • När du har registrerat ditt telefonnummer eller e-postadress får du ingen bekräftelse skickad till dig. Däremot poppar det upp en grön ruta med en bock i som visar att allt är klart. Den försvinner fort bort. Om du ser en ruta med Avregistrera på så innebär det att du därmed är registrerad.
  • Om du får upp ditt kontonummer eller betalkortnummer när du fyller i ditt telefonnummer beror det på att du vid ett tidigare tillfälle har tillåtit och sagt ja till autoifyllnad av ditt nummer på din webbläsare. Det har inget med SMS-tjänsten att göra. Genom att gå in i din egna webbhistorik och radera dina inställningar kan du ta bort denna funktion.

Fler sidor inom kund privat

Ansluta till kommunalt VA

Bra att veta för dig som ska bli kund.

När du flyttar

Bra att veta inför ett ägarbyte.

VA-taxa

Gällande avgifter för året.

Tänk efter innan du spolar

Vet du vad som hör hemma i avloppet?

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Kontakta oss

Vår kundservice har svaren.

Mina sidor

Se och hantera ditt abonnemang.

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 8 december 2020
Publicerad: 29 januari 2020