Vattenmätaren

Exempelbild.

Vattenmätaren används för att mäta hur mycket kallvatten du förbrukar. De mekaniska mätarna byts efter hand ut mot en digitala, fjärravlästa mätare. Du som har fått den nya mätaren behöver inte läsa av eller skicka in din mätarställning till oss, det sker automatiskt.

Vem ansvarar för vad?

 • Kalmar Vatten äger vattenmätaren och installerar den på din fastighet.
 • Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas eller utsätts för frost.
 • VA-installationen där mätaren sitter är också ditt ansvar, liksom att platsen där mätaren sitter uppfyller ställda krav.

Om din vattenmätare skadas

Din vattenmätare ska vara placerad i ett uppvärmt utrymme som inte utsätts för frost och på ett sätt där den inte skadas.

 • Om din mätare skadas eller fryser ska du stänga av ventilerna på var sida om mätaren och kontakta Kalmar Vatten direkt, telefon 0480-45 12 10.
 • Kalmar Vatten byter vattenmätaren under ordinarie arbetstid. Kostnaden för detta betalas av dig som kund enligt VA-taxan.
 • Vi hjälper inte till med att tina frusna vattenledningar inom fastigheten.
 • Om plomberingen på mätaren skadas ska du felanmäla det till oss. Du får då en avtalad tid när vi kommer ut och byter plomberingen.

Inför vattenmätarbyte

Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Inför ett vattenmätarbyte ber vi dig kontrollera din nuvarande installation.

För att vi ska kunna byta din vattenmätare måste några saker kontrolleras innan vi kommer. Punkterna nedan bör gås igenom så att eventuella åtgärder är klara när vi kommer på besök. Glöm inte att kontakta oss om tiden inte passar.

För att vi ska kunna göra byte av vattenmätare så enkelt och säkert som möjligt, är det viktigt att du kontrollerar:

 1. att en vattenmätarkonsol finns monterad
 2. att ventilen i anslutning till vattenmätaren inte är av typen LK580, LK581 eller LK582
 3. att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt
 4. att vattenmätaren är lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras
 5. åtkomliga för vår personal vid mätarbyte

Varför behövs en vattenmätarkonsol?

Vattenmätarkonsolen är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren
och som fäster i röret på var sin sida om vattenmätaren.

Med en mätarkonsol blir installationen mer stabil vilket gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar. Kalmar Vatten rekommenderar därför att en vattenmätarkonsol är monterad när vi gör bytet.

Har du en fastighet där mätaren är monterad utan konsol ber vi dig att montera en sådan, för din egen säkerhet. Det är tillåtet att montera en konsol på egen hand, annars rekommenderar vi att kontakta en VVS-firma för installation.

Vilken storlek ska konsolen ha?

Vilken storlek en konsol ska ha varierar beroende på vilket flöde som ska passera mätstället, liter/sekund. För villor ska det vara en konsol för mätare som har en bygglängd på 190 millimeter. För större fastigheter ber vi er kontakta Kalmar Vatten så det inte blir några missförstånd.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätare och förbindelsepunkten in till huset) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera ventilen efter vattenmätaren på samma sätt.

Äldre avstängningsventiler måste bytas ut

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventil LK580, LK581 och LK582 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Ventilerna är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Detta har orsakat omfattande vattenskador i samband med byte av vattenmätaren.

 • Om du har en ventil LK580, LK581 eller LK582, ber vi dig att kontakta VVS-firma för byte till annan modell.

Ventil LK580, en av modellerna som du måste byta ut. Den har svart ratt och är märkt LK580.

Om du har fått en tid för byte av vattenmätare

Saknar du en fungerande mätarkonsol, har en ventil av typen LK580, LK581 och LK582 eller om dina ventiler inte håller tätt och detta inte hinner åtgärdas innan vårt besök ber vi dig vänligen att kontakta oss för att boka en ny tid.


Vattenmätaren är Kalmar Vattens egedom. När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer Kalmar Vatten att byta ut den till en digital vattenmätare med fjärravläsning. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek Q3 4 m³ ). Större mätare byts vart femte år.

För dig som kund innebär det att du inte längre behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss. Vi kommer i stället att läsa av din mätare automatiskt, några gånger per år.

Vid avläsning kommer den nya mätaren att meddela Kalmar Vatten om det är något som är fel i vattenhanteringen i din fastighet, till exempel om det finns risk att vattnet i ledningen fryser eller om det kan ha uppstått en läcka i systemet. Även du som fastighetsägare kan se dessa felkoder på mätarens skärm.

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek Q3 4 m³/h). Större mätare byts vart femte år.

Från 2017 monterar Kalmar Vatten endast digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.

När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig.

Det är lätt att tro men erfarenheter visar att det ytterst sällan är fel på vattenmätaren utan att felet oftast är inom fastighetsägarens egna anläggning. Läs vidare om de kontroller du själv kan och bör göra innan du kontaktar oss för vidare rådgivning.

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Titta på det svarta kugghjulet uppe på mätaren, om den rör på sig trots att inget vatten tas i fastigheten kan det mycket väl vara en vattenläcka. En vanlig orsak kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Droppande kranar eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmeter vatten som rinner bort och kostar pengar. Ett hål på en ledning som är stort som en blyertspenna kan leda till att 1000 kubikmeter vatten läcker ut varje månad. Droppande kranar kan leda till 1-20 m3 högre vattenförbrukning. Rinnande toaletter kan uppgå till 20-40 m3 högre vattenförbrukning.

Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren.

Om det ändå misstänks att mätaren visar fel kan Kalmar Vatten skicka iväg vattenmätaren för kontroll av ett oberoende företag om fastighetsägaren begär det eller om Kalmar Vatten tycker det är nödvändigt. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. Om det visar sig att vattenmätaren visar fel ersätter vi naturligtvis kunden så att allt blir i sin ordning igen. 

I vissa fall kan en vattenmätarbrunn behövas.

 • Om installation i hus/byggnad inte är garanterat frostsäkert
 • Om ledningsnätet inne på fastigheten inte går från huvudbyggnad med en vattenmätare till nästa hus, utan ledningsnätet delas innan mätning sker.

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska ha en inre diameter på 600mm och vattenmätaren blir upplyftningsbar tack vare flexibla slangar.

Fler sidor inom kund privat

Ansluta till kommunalt VA

Bra att veta för dig som ska bli kund.

När du flyttar

Bra att veta inför ett ägarbyte.

VA-taxa

Gällande avgifter för året.

Tänk efter innan du spolar

Vet du vad som hör hemma i avloppet?

Kontakta oss

Vår kundservice har svaren.

Mina sidor

Se och hantera ditt abonnemang.

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Får du våra SMS?

Registrera ditt mobilnummer här.

Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Publicerad: 4 november 2019