VA-taxa

VA-taxan 2024 innebär en höjning av brukningsavgiften med 28 procent. Anläggningsavgiften höjs med 10 procent.

Räkna ut brukningsavgiften för din fastighet

Här nedan kan du räkna ut brukningsavgiften för din fastighet. Våra avgifter är uppdelade efter vilka tjänster du använder. Om du är osäker på vilka av våra tjänster du betalar för kan du titta på din senaste faktura.

Fastighetens tjänster

Tabell brukningsavgifter


Grundavgift

Rörlig avgift per kubikmeter

Bostadsenhetsavgift

Vatten

2 149,09 kr

16,38 kr

566,05 kr

Spillvatten

2 763,12 kr

20,01 kr

727,78 kr

Vatten och spillvatten

4 912,21 kr

36,39 kr

1 293,83 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten gata

5 096,42 kr

36,39 kr

1 342,34 kr

Vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet

6 140,26 kr

36,39 kr

1 617,3 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Anläggningsavgift kan också tillkomma vid förändring på fastigheten, till exempel vid tillbygge eller utökad tomtyta.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

169 080 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

211 350 kronor

Kontakt

 • Kundservice

  010-357 02 00

  info@kalmarvatten.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Övrigt

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–15:00
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom kund privat

Ansluta till kommunalt VA

Bra att veta för dig som ska bli kund.

När du flyttar

Bra att veta inför ett ägarbyte.

Tänk efter innan du spolar

Vet du vad som hör hemma i avloppet?

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Kontakta oss

Vår kundservice har svaren.

Mina sidor

Se och hantera ditt abonnemang.

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Får du våra SMS?

Registrera ditt mobilnummer här.

Senast uppdaterad: 8 april 2024
Publicerad: 4 november 2019