Mina sidor - Kalmar Vatten

exempelbild

Här kan du lämna mätarställning för din fastighet och ta del av dina fakturor och förbrukningshistorik.


Så loggar du in och lämnar mätarställning

 1. Ange ditt kundnummer som finns på fakturan eller avläsningskortet.
 2. Ange ditt personummer eller organisationsnummer
  - Hushåll: Ange ditt personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX, 12 siffror utan bindestreck)
  - Företag / bostadsrättsföreningar: Ange ditt företags organisationsnummer, börja med 00 och organisationsnumret utan bindestreck (Ex. 005555556666)
 3. Välj Avläsning av mätare för att registrera din förbrukning
 4. Välj anläggning om du har flera, klicka på nästa
 5. Ange Ny mätarställning och Avläsningsdatum, klicka på granska
 6. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på slutför. Klart!
 7. Om du vill du ha kvittens så kan du skicka eller ladda ner kvittensen
 8. Logga ut

Nyheter

Evenemang