Om vatten och avlopp

exempelbild

Om vårt gemensamma dricksvatten, spillvatten, dagvatten, ledningsnät och hur VA-taxan fungerar i Kalmar kommun.

Dricksvatten

Vårt goda, hälsosamma kranvatten.

Spillvatten

Vattnet du använt och spolat ner i avloppet.

Dagvatten

Regnvatten och smältvatten från tak, tomt och vägar.

Utveckling av ledningsnätet

Vi underhåller, byter ut och bygger ut ledningsnätet.

VA-taxan i Kalmar kommun

Allt om taxan för vatten och avlopp.

Vattnets kretslopp

Vårt vatten är ett lån från kommande generationer.

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Nyheter

Evenemang