Utveckling av ledningsnätet

Exempelbild.

Kalmar Vatten arbetar kontinuerligt med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsnätet. Allt för att säkerställa ett hälsosamt vatten och en miljösäkrad avloppshantering i kommunen.

Kalmar Vatten driver många projekt för att förnya och bygga ut ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Nya diken och dammar för dagvattenrening anläggs också.

Vi arbetar med tre olika sorters projekt:

VA-förnyelse

Kalmar Vattens mål är att byta ut 10 000 meter gamla ledningar per år. Det är ett ambitiöst men nödvändigt mål, bland annat för att minska risken för läckor.
Mer om VA-förnyelse

VA-utbyggnad

Utbyggnadstakten av kommunalt VA till befintliga bostadsområden följer tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan för vatten och avlopp.
Mer om VA-utbyggnad

VA-exploatering

VA-exploatering görs till helt nya områden som ska bebyggas med bostäder eller verksamheter av olika slag.
Mer om VA-exploatering

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30

Förnyelse av ledningar

Vi byter ut gamla och slitna ledningar i hög takt.

Utbyggnad av kommunalt VA

Vi bygger ut enligt kommunens VA-plan.

VA vid nybyggnation

Vi drar VA-till nya områden.

Frågor och svar om ledningsnätet

Hitta svaren på dina frågor.