Frågor och svar för privatkunder

Här har vi samlat svar på bra frågor som vi fått från er kunder. Hoppas att du hittar svaret på din fråga. Om inte så är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Taxa och fakturering

Fakturering

Om kreditfakturan är en flyttfaktura vill vi att du kontaktar oss och meddelar hur du vill ha dina pengar utbetalda. Vi kan antingen sätta in pengarna direkt på ett konto eller skicka ut ett utbetalningskort.

Om du har fått en kreditfaktura och fortfarande bor i din fastighet drar vi automatiskt av beloppet på din nästa faktura om beloppet är under 500 kr. Är kreditfakturan på mer än 500 kr betalar vi ut pengarna om du som kund kontakar oss och begär utbetalning, annars drar vi av beloppet på nästa vattenfaktura.

Är du företagskund ber vi dig kontakta oss gällande hur ni vill att vi hanterar era kreditfakturor.

Med autogiro får du i god tid innan betalning en fakturaspecifikation från oss. Beloppet dras sedan automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Därmed är det ingen risk att glömma betala eller skriva fel OCR-nummer. Autogiro är helt gratis.

Om du vill göra dina betalningar till Kalmar Vatten AB via autogiro, så behöver vi en anmälan från dig. Du kan hämta en blankett genom länken autogiroanmälan, medgivandepdf. Skriv ut, fyll i och skriv under blanketten nedan och skicka den till oss.

Eftersom vi behöver underskriften kan blanketten inte skickas via hemsidan. Det går bra att scanna en underskriven ansökan och mejla som pdf eller bild. Kontakta kundservice om du vill att vi skickar blanketten till dig.

Både E-faktura och E-postfaktura är ett digitalt sätt att distribuera en faktura på och ett sätt som är miljövänligt eftersom vi sparar både papper, tryck och transport!

 • E-fakturan går direkt till din internetbank
 • E-postfakturan går direkt till din mailbox

Så får du E-faktura

För att få fakturor från Kalmar Vatten som E-faktura måste du gå in på din internetbank och där välja att du vill få fakturor från Kalmar Vatten som E-faktura. Det är ett smidigt och miljövänligt sätt att betala sina fakturor på, internetbanken hjälper dig så att rätt OCR-nummer och belopp används vid inbetalningen. Normalt brukar det ta ett par dagar från dess att du anmäler dig till E-faktura tills dess att tjänsten är aktiverad. Vi på Kalmar Vatten skickar uppgifter till din bank med hjälp av ditt personnummer. Vi på Kalmar Vatten får aldrig reda på dina kontouppgifter. E-faktura är gratis.

Så får du Epost-faktura

Om du föredrar att få din faktura i PDF-format skickad direkt till en mailadress ska du kontakta kundservice så hjälper vi dig. Den fakturan som du annars skulle få på papper kommer nu direkt till din email oavsett vart du befinner dig. Epost-faktura är en bra tjänst för de som reser mycket eller har flera boenden. Många företag föredrar E-postfaktura eftersom underlagen är lika tydliga som en pappersfakutra men kan smidigt hanteras i digitalt format. Epost-faktura är ett bra miljöval eftersom vi sparar på både papper, tryck och transport. Epost-faktura är gratis.

Taxor och avgifter

Uppgifterna på fakturan grundar sig på fastighetsuppgifter från följande källor:

 • I första hand: Dina inlämnade uppgifter från utskicket som gjordes våren 2018
 • I andra hand: Skatteverkets uppgifter
 • I tredje hand: Kalmar Vattens egna utredningar

Vi kommer att kontakta de kunder vars inlämnade uppgifter skiljer sig mycket från skatteverkets uppgifter eller våra egna utredningar. Självklart ser vi gärna att du som kund återkommer till oss och hjälper till att rätta upp eventuella felaktigheter.

Taxan består av tre delar:

 • En fast avgift per fastighet
 • En fast avgift per bostad/lägenhet eller en lokalyteavgift per 150 m2 lokalyta
 • En rörlig avgift per förbrukad mängd vatten

De fasta priserna

I priset som anges i VA-taxan ingår alla tjänster. De fastigheter som inte har alla tjänster får avdrag på priset enligt nedan:

Vatten -35 %
Avlopp -45 %
Dagvatten fastighet -17 %
Dagvatten gata -3 %

Det rörliga priset

Det rörliga priset justeras ner gentemot priset i VA-taxan med följande procent om fastigheten inte är ansluten till både vatten och avlopp:

Vatten -45%
Avlopp -55%

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad. Innan bygglov har beviljats betalas den fasta avgiften av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt). Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften. När mätare är monterad betalas förbrukningen.

Flyttanmälan

Du som säljer din fastighet ansvarar för att Kalmar Vatten får in korrekta uppgifter så att fastigheten kan lämnas över till nästa ägare. Det gäller både uppgifter om de som köper fastigheten, vilket datum ägarskiftet sker och vad vattenmätaren visade i samband med överlåtelsen. Vi rekommenderar att både säljare och köpare läser av vattenmätaren tillsammans om möjligheter finns. Det går också bra att fotografera mätaren och maila oss en bild på vattenmätaren där mätarställningen syns.

Det finns här två alternativ för dig som fastighetsägare. Vi kan antingen hjälpa dig att distribuera vattenfakturan direkt till din hyresgäst, gör då en flyttanmälan. Eller så fortsätter vi att skicka vattenfakturan till dig och du gör upp med din hyresgäst hur vattenavgifterna ska betalas.

Som sagt, vi hjälper gärna till att distribuera vattenfakturan direkt till din hyresgäst. Då behöver vi samma uppgifter som vid ett vanligt ägarbyte och du kan använda dig av vår blankett flyttanmälan.

Vad som är viktigt att känna till är att om din hyresgäst inte betalar för sig är det du som fastighetsägare som i grunden är betalningsskyldig (enligt Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster). I praktiken innebär det att om det går så långt att vi stänger av vattnet till din fastighet kommer vi inte sätta på det igen förrän skulden är reglerad även om din hyresgäst har flyttat ut. Detta gör att många väljer att på något sätt inkludera vattenförbrukningen i hyran till sin hyresgäst och istället vara noggrann med att läsa av hur mycket vatten som går åt. Ring gärna till oss på kundservice så förklarar vi mer.

Vi stänger inte av vattnet bara för att det blir nya ägare till en fastighet.

Ny kund

Läckor och översvämningar

Börja alltid med att kontrollera så att det svarta lilla kugghjulet uppe på mätaren, strax under räkneverket, står stilla när du inte använder något vatten i fastigheten. Om den rör sig trots att alla kranar är stända, ja då kan det vara en läcka.

Droppande kranar

eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmeter vatten som rinner bort och kostar pengar.

 • Ett hål på en ledning som är stort som en blyertspenna kan leda till att 1000 kubikmeter vatten läcker ut varje månad
 • Droppande kranar kan leda till 1-20 kubikmeter högre vattenförbrukning
 • Rinnande toaletter kan uppgå till 20-40 kubikmeter högre vattenförbrukning

Varmvattenberedare

Kallt vatten som fyller en varmvattenberedare sänker trycket i kärlet. När temperaturen åter når den inställda temperaturen ökar vattentrycket i beredaren. För att beredaren inte ska gå sönder sitter en tryckutjämnare i kärlet. Med tiden kan den bli utmattad och börjar då att släppa ut vatten och läcka. Det här är en vanlig förklaring till höjd vattenförbrukning.

Fjärrvärme

Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren.

Om det ändå misstänks att mätaren visar fel kan Kalmar Vatten skicka iväg vattenmätaren för kontroll av ett oberoende företag om fastighetsägaren begär det eller om Kalmar Vatten tycker det är nödvändigt. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. Om det visar sig att vattenmätaren visar fel ersätter vi naturligtvis kunden så att allt blir i sin ordning igen

Om din toalett står och rinner ska du omedelbart kontakta en rörmokare eller någon annan som kan hjälpa dig att rätta till felet. Kalmar Vatten hjälper i regel inte till inne på fastigheten om det inte har med vattenmätaren att göra. En läckande toalett kan snabbt orsaka en stor överförbrukning, så du bör ta problemet på största allvar och se till att avhjälpa det.

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök.

Vattenmätare och avläsning

Vattenmätaren är Kalmar vattens egedom. När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer Kalmar Vatten att byta ut den till en digital vattenmätare med fjärravläsning. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek Q3 4 m³ ). Större mätare byts vart femte år.

För dig som kund innebär det att du inte längre behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss. Vi kommer i stället att läsa av din mätare automatiskt, några gånger per år.

Vi har lyssnat på de önskemål som vi fått från er kunder. Många har frågat efter ett enklare sätt att läsa av och skicka in mätarställningen, eller ett enklare sätt att få en faktura som bättre stämmer överens med den faktiska vattenförbrukningen. Administrationen kring avläsningar av den mekaniska mätaren har varit tidskrävande också för Kalmar Vatten. Vi har haft behov av att hitta en långsiktigt hållbar lösning. Vid avläsning kommer den nya mätaren att meddela Kalmar Vatten om det är något som är fel i vattenhanteringen i din fastighet, till exempel om det finns risk att vattnet i ledningen fryser eller om det kan ha uppstått en läcka i systemet. Även du som fastighetsägare kan se dessa felkoder på mätarens skärm. På sikt kommer de nya vattenmätarna att vara ytterligare ett verktyg i arbetet med att hitta läckor, även i Kalmar Vattens eget ledningsnät. En viktig åtgärd för att hushålla med vårt dricksvatten.

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek Q3 4 m³/h). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg till ett oberoende företag för kontroll.

Från 2017 monterar Kalmar Vatten endast digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.

När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig.

Det är lätt att tro men erfarenheter visar att det ytterst sällan är fel på vattenmätaren utan att felet oftast är inom fastighetsägarens egna anläggning. Läs vidare om de kontroller du själv kan och bör göra innan du kontaktar oss för vidare rådgivning.

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Titta på det svarta kugghjulet uppe på mätaren, om den rör på sig trots att inget vatten tas i fastigheten kan det mycket väl vara en vattenläcka. En vanlig orsak kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Droppande kranar eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmeter vatten som rinner bort och kostar pengar. Ett hål på en ledning som är stort som en blyertspenna kan leda till att 1000 m3 vatten läcker ut varje månad. Droppande kranar kan leda till 1-20 m3 högre vattenförbrukning. Rinnande toaletter kan uppgå till 20-40 m3 högre vattenförbrukning.

Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren.

Om det ändå misstänks att mätaren visar fel kan Kalmar Vatten skicka iväg vattenmätaren för kontroll av ett oberoende företag om fastighetsägaren begär det eller om Kalmar Vatten tycker det är nödvändigt. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. Om det visar sig att vattenmätaren visar fel ersätter vi naturligtvis kunden så att allt blir i sin ordning igen. 

I vissa fall kan en vattenmätarbrunn behövas.

 • Om installation i hus/byggnad inte är garanterat frostsäkert
 • Om det är mer än 40 meter från förbindelsepunkt till din vattenmätare
 • Om ledningsnätet inne på fastigheten inte går från huvudbyggnad med en vattenmätare till nästa hus, utan ledningsnätet delas innan mätning sker

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska ha en inre diameter på 600mm och vattenmätaren blir upplyftningsbar tack vare flexibla slangar.

Ditt dricksvatten

Kalmar Vatten levererar och ansvarar för kallt dricksvatten.

Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

 • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
 • Kalmar Energilänk till annan webbplats, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
 • en fackman, om du har egen varmvattenberedare

Vattenkiosken på Grindängsvägen 4 förbättrar tillgången till dricksvatten. Här kan speditörer med yrkesmässig vattenanvändning hämta vatten dygnet runt. Registrering av vattenuttag och betalningsunderlag är fullt ut digitaliserat. På vattenkiosken finns även en mindre kran med nödvatten. Där kan vem som helst, när som helst, hämta en mindre mängd dricksvatten, exempelvis vid en vattenläcka. Nödvattnet är alltid gratis.

Vattenkiosken finns på Grindängsvägen 4. Här kan du som privatperson hämta dricksvatten vid behov tex vid en läcka eller missfärgat vatten. Vid frågor kontakta kundservice på 0480-45 12 10. Speditörer som kör vatten för yrkesmässig hantering kan ansöka om nyckel till vattenkiosken i tjänsten VA-anmälan.

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök.

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toalettstol kan man begränsa mängden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan spara på vattnet.

För vattnet ska vara hälsosamt finns det många regler och ett program för att följa upp kvalitén. Alla Sveriges kommuner har rutiner för t ex. skötsel och provtagning bestämda i egenkontrollprogram. Vattenproduktionen granskas av kommunens livsmedelsinspektörer. Varje månad tas flera prover både på vattenverk och ute på ledningsnätet. Här finns typiska mätvärden för vattenkvalitén. Dessutom tillsätts en liten mängd klor som avdödar eventuella bakterier i vattnet.

Vi tillsätter en låg halt klor som en så kallad mikrobiologisk barriär. Klor avdödar eventuella bakterier m m i vattnet. Klorhalten sjunker successivt i vattenledningarna och brukar vara nära noll framme hos konsumenterna. Det är mycket ovanligt att någon känner smak eller lukt av klor. I samband med en läcka eller annan driftstörning kan det vara nödvändigt att höja klorhalten. Vid kraftiga höjningar meddelar vi detta på sidan driftstörningar. Om du känner smak eller lukt av klor eller någon annan störning i vattenkvalitén och inte hittar information om detta under driftstörningar, ber vi dig kontakta kundservice.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen. Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen.

Det brukar räcka att spola i kranen en stund för att få bort missfärgat vatten efter ett reparationsarbete. Om vattnet inte blir klart, vänta en stund och spola igen. Om det inte hjälper efter upprepade försök ber vi dig att kontakta vår kundservice. På sidan driftstörningar lägger vi ut aktuell information om ett område har problem med grumligt vatten. I sällsynta fall kan det handla om att vattnet har förhöjda halter av bakterier.

Missfärgat vatten och bakterier

I sällsynta fall kan vattnet bli grumligt om det har kommit in jord eller avloppsvatten i ledningarna eller att bakterier växer till. Då ska man inte dricka vattnet utan att först kontrollera vad som gäller. På sidan driftstörnigar lägger vi ut aktuell information om vattnet behöver kokas eller om man inte ska dricka vattnet över huvudtaget.

Vi skickar också ut information via SMSlänk till annan webbplats till mobiltelefoner i berört område och informerar i Sveriges Radio Kalmar.

Vi tillsätter en låg halt klor som en så kallad mikrobiologisk barriär. Klor avdödar eventuella bakterier m m i vattnet. Klorhalten sjunker successivt i vattenledningarna och brukar vara nära noll framme hos konsumenterna. Det är mycket ovanligt att någon känner smak eller lukt av klor vid normal drift. Vid förändrade produktionsförhållanden eller i samband med en läcka eller annan driftstörning kan det vara nödvändigt att höja klorhalten. Vid kraftiga höjningar meddelar vi detta på sidan pågående arbeten och driftstörningar. Om du känner smak/lukt av klor eller någon annan störning i vattenkvalitén och inte hittar information om detta under driftstörningar, ber vi dig kontakta kundservice.

Mikroorganismer t ex bakterier, virus och parasiter som vi blir sjuka av kan komma in i vattenledningsnätet. Då behöver vattnet kokas innan det används till dryck och matlagning. Om vi misstänker att det kan finnas skadliga ämnen i vattnet, varnar vi alltid via sms och radio. Läs mer i dokumentet kokningsrekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom kund privat

Ansluta till kommunalt VA

Bra att veta för dig som ska bli kund.

När du flyttar

Bra att veta inför ett ägarbyte.

VA-taxa 2020

Allt om gällande taxor och avgifter.

Undvik att fulspola

Vet du vad som hör hemma i avloppet?

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Kontakta oss

Vår kundservice har svaren.

Mina sidor

Se och hantera ditt abonnemang.

Får du våra SMS?

Registrera ditt mobilnummer här.

Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Publicerad: 4 november 2019