VA-taxan

VA-taxan 2024 innebär en höjning av brukningsavgiften med 28 procent. Anläggningsavgiften höjs med 10 procent.

Räkna ut brukningsavgiften för din fastighet

Här nedan kan du räkna ut brukningsavgiften för din fastighet. Våra avgifter är uppdelade efter vilka tjänster du använder. Om du är osäker på vilka av våra tjänster du betalar för kan du titta på din senaste faktura.

Fastighetens tjänster

Tabell brukningsavgifter


Grundavgift

Rörlig avgift per kubikmeter

Bostadsenhetsavgift

Vatten

2 149,09 kr

16,38 kr

566,05 kr

Spillvatten

2 763,12 kr

20,01 kr

727,78 kr

Vatten och spillvatten

4 912,21 kr

36,39 kr

1 293,83 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten gata

5 096,42 kr

36,39 kr

1 342,34 kr

Vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet

6 140,26 kr

36,39 kr

1 617,3 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Anläggningsavgift kan också tillkomma vid förändring på fastigheten, till exempel vid tillbygge eller utökad tomtyta.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

169 080 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

211 350 kronor

Kontakt

 • Kundservice

  010-357 02 00

  info@kalmarvatten.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Övrigt

  Sommaröppettider vecka 26-32
  Måndag­–fredag: 09:00–14:00
  Lunchstängt: 11.30–12.30


Fler sidor inom va-taxan i kalmar kommun

Så fungerar taxan

Om självfinansiering, brukningsavgift och anläggningsavgift.

Taxeutvecklingen

Stort behov av investeringar påverkar taxan.

Vad gäller för dagvattenavgifter?

Frågor och svar om dagvattenavgifter.

Frågor och svar om taxan

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024
Publicerad: 4 november 2019