Tänk efter innan du spolar

Exempelbild.

Har du koll på vad som hör hemma i avloppet, och vad som absolut inte får spolas ner i toaletten eller köksvasken?

Det är enkelt. Kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. I vasken spolar du bara ner diskvatten och drycker. Ingenting annat. Ändå har vi dagliga problem med stopp i våra pumpstationer och miljöfarliga ämnen som når vårt reningsverk.

När vi spolar ner saker som vi inte borde kan det orsaka översvämningar hos både dig och grannen likväl som att avloppsvatten kan gå orenat rakt ut i naturen. Ett stopp i avloppet kan både bli kostsamt och medföra otrevliga incidenter.

Syftet med att rena avloppsvattnet är att skydda naturen, djuren och människorna från skadliga ämnen som når vårt avloppsvatten. Tänk på att till exempel snus innehåller miljöfarliga ämnen som inte kan brytas ner i reningsverket och då följer med ut i havet. Fett är ett annat exempel som förstör vår reningsprocess.

Avloppet är varken en papperskorg eller en återvinningscentral. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en bättre miljö.

Här följer en lista som hjälper dig att göra rätt:

  • Endast kiss, bajs och toalettpapper (och vatten förstås) i toaletten!
  • Endast diskvatten och drycker i vasken!

Följande får aldrig spolas ner i avloppet:

Hushållspapper

Hushållspapper och pappershanddukar är gjort för att suga upp vatten. När det suger upp vatten sväller det och bildar proppar i ledningarna. Hushållspapper löser sig inte i vatten och skall därför slängas i hushållsavfallet.

Olja och matfett

När fett kommer ner i våra avlopp stelnar det och bygger upp hårda proppar som sätter igen fastigheters och våra gemensamma avloppssystem. Fett och matrester i avloppet ökar också risken för råttor. Torka istället ur fettet med hushållspapper och sortera som matavfall.

Våtservetter

Precis som hushållspapper löser den sig inte våtservetter i vatten. Detta leder till stopp i avloppet. Släng därför våtservetter i hushållsavfallet.

Bindor, tamponger och kondomer

Dessa skapar alla driftsstörningar och problem i ledningssystem och reningsverk. Kasta dem därför i en papperskorg som förslagsvis placerats vid toaletten.

Bomullstussar och tops

Tops kan ta sig igenom våra galler och komma förvånansvärt långt i systemet. Kasta därför alltid bomullstussar och tops i papperskorgen.

Hår

Hår tovar ihop sig och skapar driftsstopp i ledningar, pumpar och reningsverk. Samla ihop hår från borste och golvbrunn och släng det i hushållsavfallet.

Snus och cigarettfimpar

Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, ett gift som inte kan brytas ner i reningsverket och då följer med ut i havet eller förstör kvalitén på vårt slam. Släng därför snus och cigarettfimpar i det brännbara hushållsavfallet.

Mediciner

Mediciner kan innehålla ämnen som inte kan renas i reningsverket och som påverkar våra hav och djuren som lever där. Därför skall gamla och överblivna mediciner alltid lämnas in på apotek.

Färg och kemikalier

Alla former av färger och kemikalier skall lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall. Detta gäller även vattenlösliga inomhusfärger. Rengör penslar och verktyg i separata kärl som sedan lämnas till återvinningscentralen.

Välj miljömärkt

Gör rent rätt. Du kan göra en stor insats genom att köpa produkter utan miljögifter. Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman i butiken.

I Sverige använder vi 12,5 kilo disk-, tvätt- och rengöringsmedel per person och år. Då är varken bilvårds- och golvvårdsmedel, schampo, tvål eller industriella rengörings- och avfettningsmedel inräknat. Tänk också på att inte överdosera tvättmedel. I Kalmar har de flesta mjukt vatten.

Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 24 maj 2024
Publicerad: 4 november 2019