Återvunnet vatten som resurs

Att återvunnet vatten kan bli en viktig resurs i framtiden, det har projektet Hållbart VA-system i Kalmar visat under 2019.

Under projektets första steg utredde Kalmar Vatten, tillsammans med nio projektparter, möjligheterna att återvinna renat spillvatten. Vattnet är tänkt att hämtas från Kalmarsundsverket, Kalmars nya reningsverk som beräknas stå klart omkring 2026. Projektet har slutrapporterats till innovationsmyndigheten Vinnova, som delfinansierade projektet.

Sammanfattande resultat

 • Återvunnet vatten kan användas som allt annat vatten.
 • Användningsområde beror på den reningsgrad som uppnås.
 • Stora mängder kan cirkuleras när det gäller naturvård och bevattning.
 • I urban miljö är användningsområden industriella processer, spolning av toaletter och bevattning av grönytor. En sådan lösning kräver ett till ledningssystem och tydliga rutiner för prövning och tillsyn.
 • Användning av återvunnet vatten från Kalmarsundsverket förutsätter ett nationellt regelverk och samverkan mellan användare och kommunen.

Rätt vatten på rätt plats

Vattenbrist är vår stora samhällsutmaning. Visionen för projektet Hållbart VA-system i Kalmar var att bygga ett vattensmart samhälle där allas behov av vatten tillgodoses genom att "rätt" vatten hamnar på "rätt" plats.

Syftet med projektet var att utreda juridiska, ekonomiska, tekniska samt miljö- och hälsomässiga förutsättningar för återvinning av renat avloppsvatten till tekniskt vatten och bevattningsvatten med stort fokus på slutanvändarnas behov.

Målet med projektet var att utvärdera och välja ut de bästa användningsområdena för återvunnet vatten i Kalmar och ta fram underlag för implementering i nästa steg.

Kalmar Vatten koordinerade projektet där även nio projektparter ingick:

 • Kalmar kommun
 • Linnéuniversitet
 • Region Kalmar län
 • KLS
 • KSRR
 • Kalmar Energi
 • Kalmarhem
 • Xylem
 • Svenskt Vatten.

I projektets första steg ingick:

 • analys för att identifiera slutanvändarnas behov
 • utredning av lagar och krav för återanvändning av renat avloppsvatten i Sverige och EU
 • omvärldsbevakning för vattenåteranvändning till tekniskt vatten och bevattningsvatten i Europa
 • livscykelanalyser för tre scenarier i Kalmar för att välja ut de mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga lösningarna just i Kalmar
 • samråd och workshop för gemensam utveckling och samsyn i samhället.

Projektet (steg 1) startades den 19 november 2018 och avslutades den 25 augusti 2019. Inom Vinnovas kategori utmaningsdriven innovation finns det totalt tre steg till vilka delfinansiering kan sökas. Kalmar Vatten har valt att i dagsläget inte ansöka om steg 2 hos Vinnova, men fortsätter att följa utvecklingen inom området.

Kontakt

 • Kundservice

  010-357 02 00

  info@kalmarvatten.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Övrigt

  Sommaröppettider vecka 26-32
  Måndag­–fredag: 09:00–14:00
  Lunchstängt: 11.30–12.30


Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 4 november 2019