Vi ställer krav på ditt spillvatten

Kommunala reningsverk är byggda för att rena spillvatten från hushåll. Om det i din verksamhet finns annat spillvatten än hushållsspillvatten måste du anmäla det till oss på Kalmar Vatten.

Tillsammans gör vi sedan en bedömning av eventuella åtgärder innan spillvattnet kan släppas till vårt ledningsnät.

Vår verksamhet är certifierad enligt Revaq med särskilt höga krav på vad som får släppas till spillvattnet. Vårt bioslam hör till de bästa i landet och används som växtnäring.

Detta kan orsaka problem

Exempel på innehåll och egenskaper som kan skapa problem i ledningsnät, reningsverkets processer eller försämra slammets kvalitet är:

 • höga eller låga pH-värden
 • höga eller låga temperaturer
 • innehåll av salter eller andra föreningar
 • metaller och andra miljögifter
 • fett
 • oljor

Mer information hittar du i broschyren "Krav på avloppsvatten från företag och industrier – tillägg till ABVA" i länklistan.

 • Kalmar Vatten reglerar under vilka förutsättningar avloppsvattnet kan tas emot och till vilken kostnad.
 • Allt utom hushållsspillvatten måste anmälas till oss. Det gör du via
  e-tjänsten VA-anmälan.

Fettavskiljare till restauranger med flera

Utsläpp av fett i avloppet orsakar stora problem i avloppsnätet. Vissa verksamheter som hanterar livsmedel behöver ha en fettavskijare installerad.

Exempel på verksamheter som behöver installera en typgodkänd fettavskiljare:

 • restaurang
 • gatukök
 • café
 • pizzeria
 • bageri

Fett i spillvattenledningar skapar stora problem:

 • Fettet stelnar och fastnar i ledningar och pumpstationer.
 • Detta kan orsaka källaröversvämningar och locka till sig råttor.
 • Fett som når avloppsreningsverket försämrar reningsprocessen och kan därmed ge oönskade och ökade utsläpp till Kalmarsund.

Mer om detta finns i "Policy för fettavskiljare" i länklistan.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars framtida avloppsreningsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk om andra såg dig?

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Publicerad: 26 januari 2020