Fettavskiljare och oljeavskiljare

Information om fettavskiljare och oljeavskiljare inför anmälan i e-tjänsten VA-anmälan.

Fettavskiljare

Fett i spillvattenledningar skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i ledningar och pumpstationer. Detta kan orsaka källaröversvämningar och locka till sig råttor. Fett som når avloppsreningsverket försämrar reningsprocessen och kan därmed ge oönskade och ökade utsläpp till Kalmarsund.

Verksamheter som har ett fetthaltigt spillvatten behöver därför installera en typgodkänd fettavskiljare. Exempel på sådana verksamheter är: restaurang, gatukök, café, pizzeria, bageri.

Oljeavskiljare

Olja och andra lösningsmedel hör inte hemma i spillvattnet eftersom de både kan störa reningsprocesserna i avloppsreningsverket och påverka slammet som används inom jordbruket negativt. Alla verksamheter där olja hanteras på ett sådant sätt att det riskerar att komma ut i spillvattennätet ska förses med oljeavskiljare. Exempel på sådana verksamheter är: bilvårdsanläggningar, bensinstationer, verkstäder, parkeringsplatser, garage med golvbrunn.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Publicerad: 18 februari 2020