Slam till jordbruk

Exempelbild.

Kalmar Vatten producerar ett av landets bästa certifierade rötslam. I dagsläget används allt slam som växtnäring på åkermark.

Kalmars slam kommer från reningsverket som är certifierat enligt REVAQ, vilket innebär att det kan återanvändas som växtnäring.

 • Varje år producerar vårt reningsverk cirka 5000 ton rötslam av hög kvalitet.
 • Vi har ett unikt slam med lågt innehåll av oönskade ämnen i kombination med ett högt fosforinnehåll.
 • I dagsläget används allt rötslam som växtnäring på åkermark.
 • Vi ser slammet som en självklar del av kretsloppet.

Återföring av näringsämnen

Vi tar helt enkelt tillvara på många viktiga näringsämnen som behövs för att vi ska kunna producera mat. Fosfor som är en ändlig naturresurs är ett av dem. Återföring av växtnäring från slam behövs för att vi ska kunna sluta kretsloppet i ett hållbart samhälle.

Tuffa regler ger nya möjligheter för kretsloppet

Hälften av landets avloppsvatten renas nu i reningsverk som är certifierade enligt REVAQ. Dessa har världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen och ger därmed nya möjligheter för kretslopp mellan stad och land och den cirkulära ekonomin.

 • Varje år återförs mer än tusen ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar runt en tiondel av Sveriges mineralgödselimport.
 • Även stora mängder av andra näringsämnen samt mullbildande ämnen återförs till åkermarken.
 • Kalmars reningsverk producerar årligen cirka 52 ton fosfor vilket motsvarar fosforberhovet för ca 475 hektar åkermark vid en fosforgiva av 22 kg/ha som femårsgiva.

Reningsverket certifierat sedan 2009

Kalmar Reningsverk är certifierat enligt REVAQ sedan 2009, med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen.

Certifieringen innebär att:

 • reningsverket bedriver ett aktivt och strukturerat uppströmsarbete
 • arbetar med ständiga förbättringar
 • är öppet med all information.

Klimatnytta

Bioslam ersätter fosfor och kväve i handelsgödsel samt tillför mullbildande ämnen som förutom att ge levande jordar binder kol. Den potentiella klimatnyttan 2022 motsvarade, enligt Svenskt Vattens klimatberäkningsmodell, 1 239 682 kg CO2 e.

Kontakt

 • Kundservice

  010-357 02 00

  info@kalmarvatten.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Övrigt

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–15:00
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 4 november 2019