Så fungerar reningsverket

Exempelbild.

Avloppsvatten (spillvatten) innehåller många ämnen som ställer till skada om man skulle släppa ut det orenat i naturen. I reningsverket kan vi rena vattnet på ett effektivt sätt. Så här går reningsprocessen till.

De olika stegen som det smutsiga spillvattnet passerar är:

Mekanisk rening innebär att skräp som spolats ner i avloppet fastnar i ett rensgaller, sand och grus avskiljs också.

De fasta partiklarna klumpas ihop med hjälp av fällningskemikalier och får sjunka i stora bassänger. Slammet samlas upp på botten och vattnet leds vidare.

I det biologiska steget tar bakterier och andra mikroorganismer hand om näringen som är kvar. De äter helt enkelt upp ämnena som vi vill bli av med och växer till sig.

Lite partiklar och näring kan finnas kvar. Därför finns ytterligare ett steg för kemisk rening där de sista partiklarna klumpas ihop och får sjunka.

Nu är vattnet redo att släppas ut i Kalmarsund!

Vad händer med slammet?

Slammet samlas ihop på botten av reningsbassängerna. Det innehåller mycket näring och energi, som vi tar till vara på olika sätt:

  • I rötkammaren bildas biogas, ett fossilfritt bränsle som används till bilar, bussar och sopbilar i Kalmar.
  • Därefter torkar vi slammet i en centrifug och kontrollerar att slammet är fritt från miljögifter. Godkänt slam sprids på åkrar som jordförbättring. Det är rikt på mullämnen, fosfor och kväve, precis det som växterna behöver.

Det du spolar ner påverkar reningsprocessen

Reningsprocessen påverkas av det som spolas ned i avloppet.

  • Om du spolar ner skräp och miljöfarliga ämnen i toaletten försvårar det för reningsprocessen
  • skräpet kan också orsaka stopp hemma hos dig eller i avloppsnätet på väg till reningsverket.

Vad får du inte spola ner i avloppet?

Kraven på reningsverket ökar

Miljökraven ökar hela tiden genom lagstiftningen. Kalmars reningsverk är gammalt, slitet och ombyggt många gånger för att kunna bli allt bättre på att rena vattnet.

Vi håller just nu på att planera för vårt nya reningsverk, Kalmarsundsverket, som byggs för att klara framtidens reningskrav och en ökande befolkning.

Med vattenbristen i minnet kan det också bli aktuellt att återvinna det renade avloppsvattnet, och använda det till något istället för att släppa ut det i Kalmarsund.

Det nya reningsverket byggs intill det gamla på Tegelviken. Om allt går som planerat kan det vara klart 2025.

Om Projekt Kalmarsundsverket

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars framtida avloppsreningsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk om andra såg dig?

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019