Så fungerar reningsverket

Exempelbild.

Avloppsvatten (spillvatten) innehåller många ämnen som ställer till skada om man skulle släppa ut det orenat i naturen. I reningsverket kan vi rena vattnet på ett effektivt sätt. Så här går reningsprocessen till.

Det smutsiga spillvattnet passerar fyra reningssteg:

Mekanisk rening innebär att skräp som spolats ner i avloppet fastnar i ett rensgaller, sand och grus avskiljs också. Fett fångas upp och rötas till biogas.

De fasta partiklarna klumpas ihop med hjälp av fällningskemikalier och får sjunka i stora bassänger. Slammet samlas upp på botten och vattnet leds vidare.

I det biologiska steget tar bakterier och andra mikroorganismer hand om näringen som är kvar. De äter helt enkelt upp ämnena som vi vill bli av med och växer till sig.

Lite partiklar och näring kan finnas kvar. Därför finns ytterligare ett steg för kemisk rening där de sista partiklarna klumpas ihop och får sjunka.

Nu är vattnet redo att släppas ut i Kalmarsund!

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 11 april 2024
Publicerad: 4 november 2019