Vattenavstängning Getingen

Vattenavstängning Tomtebyholm onsdag

Rening av dagvatten

Dagvattendamm Björnökärr i Kalmar.

Dagvattendamm i Björnökärr norr om Snurrom.

Dagvattnet kan ses som stadens tvättvatten och genom ledningsnätet avleds föroreningarna till närmaste recipient som kan vara ett dike, vattendrag, sjö eller hav.

Fler sidor inom dagvatten

Om kommunalt dagvatten

Vi tar hand om och renar regnvatten från hårda ytor.

Avleda vatten från fastighet

Så gör du med ditt dag- och dräneringsvatten.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Publicerad: 4 november 2019