Rening av dagvatten

Dagvattendamm Björnökärr i Kalmar.

Dagvattendamm i Björnökärr norr om Snurrom.

Dagvattnet kan ses som stadens tvättvatten och genom ledningsnätet avleds föroreningarna till närmaste recipient som i de flesta fall är Kalmarsund, det kan också vara ett dike, vattendrag, sjö eller hav.

Mer information

Fler sidor inom dagvatten

Anslut ditt hus rätt

Som fastighetsägare är man ansvarig över att fastigheten är ansluten på rätt sätt.

Förnya ledningar för dag- och dräneringsvatten

Ska du dränera om ditt hus? Här kommer några tips och vad du ska tänka på.

Så tar du hand om ditt dagvatten

Ta hand om ditt dagvatten lokalt inne på tomten.

Förebygg översvämning

Det finns flera sätt att minska risken för översvämning.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024
Publicerad: 4 november 2019