Förebygg översvämning

Översvämningar i fastigheten inträffar vanligen vid häftiga regn, snösmältning eller vid stopp i ledningen. Men det finns sätt att minska risken för översvämning.

Fler sidor inom dagvatten

Anslut ditt hus rätt

Som fastighetsägare är man ansvarig över att fastigheten är ansluten på rätt sätt.

Förnya ledningar för dag- och dräneringsvatten

Ska du dränera om ditt hus? Här kommer några tips och vad du ska tänka på.

Så tar du hand om ditt dagvatten

Ta hand om ditt dagvatten lokalt inne på tomten.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024
Publicerad: 18 september 2023