Så tar du hand om ditt dagvatten

Det finns många fördelar med att ta hand om dag- och dräneringsvattnet lokalt på fastigheten. Framför allt kan vi spara på dricksvattnet men även förebygga översvämning när det regnar riktigt mycket.

Som villa- och radhusägare finns det många fördelar med att spara på vattnet. En fördel är att ha vatten till bevattning av trädgården och på så sätt spara på dricksvattnet. Genom att ta hand om vattnet lokalt minskar belastningen på våra dagvattenledningar och risken för översvämning minskar.

Olika sätt att ta hand om dagvatten lokalt på fastigheten:

 

Fler sidor inom dagvatten

Anslut ditt hus rätt

Som fastighetsägare är man ansvarig över att fastigheten är ansluten på rätt sätt.

Förnya ledningar för dag- och dräneringsvatten

Ska du dränera om ditt hus? Här kommer några tips och vad du ska tänka på.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Förebygg översvämning

Det finns flera sätt att minska risken för översvämning.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 18 april 2024
Publicerad: 18 september 2023