Anslut ditt hus rätt

Många är idag omedvetna om hur deras hus är anslutet till dag-, dränering- och spillvatten. Men faktum är att det är du som fastighetsägare som bär ansvaret över att fastigheten är ansluten på rätt sätt.

Fler sidor inom dagvatten

Förnya ledningar för dag- och dräneringsvatten

Ska du dränera om ditt hus? Här kommer några tips och vad du ska tänka på.

Så tar du hand om ditt dagvatten

Ta hand om ditt dagvatten lokalt inne på tomten.

Rening av dagvatten

Dagvattnet renas i diken och dammar.

Förebygg översvämning

Det finns flera sätt att minska risken för översvämning.

Frågor och svar om dagvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Publicerad: 18 september 2023