Vattenavstängning på Stensövägen

Vattenavstängning i Lindsdal

Fyllning och tömning av pool och spabad

Så fyller och tömmer du din klorerade pool eller spabad på rätt sätt.

När du ska fylla din pool

I Kalmar kommun kan du fylla en pool med kommunalt vatten, bara du gör på rätt sätt. Det är inte några problem att fylla en barnpool eller en badtunna med hjälp av trädgårdsslang i lugn takt. Att toppfylla en större pool efter vintern går också bra.

Planera din fyllning. Det går åt mycket vatten och påfyllningstiden beror även på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Undvik fylla din pool eller spa samtidigt som grannen och helst sen kväll eller natt när övrig vattenförbrukning är lägre.

Större pooler fylls av speditör

För fyllning av en pool större än 3 kubikmeter (3000 liter) hänvisas du till en speditör som kan fylla med hjälp av tankbil. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och avlagringar av mangandioxid släpper från ledningarna och vattnet i poolen blir grumligt. Det är inte ovanligt att ett helt område drabbas av missfärgningar när en eller flera fastigheter gör stora vattenuttag på ledningsnätet.

Under perioder när bevattningsförbud gäller kan det finnas restriktioner för poolfyllning. Kalmar Vatten har inte någon tjänst att fylla på med tankbil. Det är inte heller tillåtet att öppna upp en brandpost för att fylla poolen.

Tömning av pool på rätt sätt

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms.

Kloret kan du få bort på två sätt:

  • låt poolen stå ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas, eller
  • avklorera vattnet med en kemikalie som finns i butiker för pooltillbehör.

När vattnet är avklorerat kan du:

  • släppa ut det klorfria vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så det hinner sjunka undan, eller
  • släppa det klorfria poolvattnet till det allmänna dagvattensystemet (brunn i gatan).

Det är inte tillåtet att släppa ut klorerat poolvatten till dag- eller spillvattennätet (avloppet). Man får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, kök, gatubrunnar eller motsvarande. Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurlivet.

Allmänna simbassänger och simhallar

Bassängvatten från allmänna anläggningar betraktas som processavloppsvatten och måste genomgå någon form av behandling innan det leds till avloppet.

  • Grundprincipen är att vatten från en allmän simbassäng som genomgått lämplig förbehandling kan ledas till ledning för dagvatten.
  • Spolvatten från backspolning av filter kan, efter samråd med Kalmar Vatten, ledas till ledning för spillvatten. Spolvatten från backspolning av filter kan innehålla klororganiska föreningar där klorerade syror kan utgöra ett problem.*

* Halogenerade syror i utgående badvatten. Jessica Nyström. Stockholms Universitet 2018.


Tänk på att alltid kontakta Kalmar vatten innan ni släpper stora mängder vatten till avloppet.

Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 14 september 2022
Publicerad: 18 december 2019