Information om stallgödsel

Exempelbild.

Kalmar Vatten är ett kommunalt VA bolag som tar emot spillvatten, det vill säga klosettvatten, bad-, disk- och tvättvatten från hushåll. Stallgödsel och förorenat vatten från lantbruksdjur och hästar ska inte släppas till det kommunala spillvattnet.

Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 11 mars 2022