Fyllning och tömning av pool

Så fyller och tömmer du din pool eller spabad på rätt sätt.

När vattenuttag i större mängder sker från ledningsnätet kan rost och avlagringar av mangan lossna och göra bad- och kranvatten grumligt. Detta kan påverka både dig och dina grannar.

Har du en pool som är STÖRRE än 2 000 liter (2 kubikmeter)?

Beställ vatten från en speditör med vattentank för att vara säker på att få bra vattenkvalitet. När en speditör hämtar vatten görs det från en ledning som är anpassad för riktigt stora uttag.

Har du en pool som är MINDRE än 2 000 liter (2 kubikmeter) eller behöver fylla på mindre mängd vatten i en större pool?

  • Fyll din pool långsamt för att undvika turbulens i ledningarna.
  • Fyll din pool sent på kvällen eller nattetid när den övriga förbrukningen är lägre.
  • Fyll poolen när det är dåligt väder. Varma och soliga dagar är vattenförbrukningen högre.
  • Undvik att fylla poolen samtidigt som grannarna.

Se till att ha en väl fungerande vattenrening så du slipper byta vatten. Det sparar både dricksvatten och pengar!

Töm din pool på rätt sätt

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms. Det är inte tillåtet att släppa ut klorerat vatten i spill- och dagvattenledningar eftersom det kan påverka reningsprocessen. Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt- och djurlivet.

Kloret kan du få bort på två sätt:

  • låt poolen stå ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas, eller
  • avklorera vattnet med en kemikalie som finns i butiker för pooltillbehör.

När vattnet är avklorerat kan du:

  • släppa ut det klorfria vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så det hinner sjunka undan, eller
  • släppa det klorfria poolvattnet till det allmänna dagvattensystemet (brunn i gatan).


Fler sidor inom spillvatten

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk efter innan du spolar

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 28 april 2023
Publicerad: 30 mars 2020