Nytt reningsverk säkrar framtiden för Kalmarsund

Exempelbild.

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten planerar vi för en av Kalmars viktigaste framtidssatsningar, Kalmarsundsverket.

Detta händer just nu:

Samverkansprojektet med huvudentreprenören Serneke startas upp i januari.

Nyheter om Kalmarsundsverket

Kalmar Vatten och Serneke tecknar avtal

Kontakt

Fler sidor inom spillvatten

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk om andra såg dig?

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Publicerad: 4 november 2019