Nytt avloppsreningsverk säkrar
framtiden för Kalmarsund

Exempelbild.

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten planerar vi för en av Kalmars viktigaste framtidssatsningar, Kalmarsundsverket.

Detta händer just nu:

I ett pilotprojekt testa vi att ta bort skadliga ämnen som bakterier, virus, fosfor och syreförbrukande ämnen.

Mellan 2015 och 2017 hade vi en försöksanläggning som testade ultrafiltrering (UF), en teknik som genom sina porer på 20 nanometer tar bort alla partiklar, även bakterier och de flesta virus. Filtret utvärderades kontinuerligt och har visat mycket goda reningsresultat när det gäller fosfor och syreförbrukande ämnen.

Rapport pilotprojekt ultrafiltrering (UF)pdf

Kontakt

Fler sidor inom spillvatten

Återvunnet vatten som resurs

Dags att återvinna spillvattnet?

Slam till jordbruk

Vi återför näring till kretsloppet.

Spillvatten från företag

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas.

Så fungerar reningsverket

Spillvattnet renas i olika steg.

Om kommunalt avlopp

Nittio procent av kommunens invånare är anslutna.

Tänk om andra såg dig?

Har du koll på vad du får spola ner?

Frågor och svar om spillvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 21 april 2020
Publicerad: 4 november 2019