Gamla stan VA-förnyelse - Slutfört

Kalmar Vatten har förnyat ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom har dagvattennätet förstärkts/byggts ut. Efter mer än 2 år av arkeologiska undersökningar i samband med schaktarbetena är vi äntligen klara! Vi tackar för ert tålamod.

Senaste status

Schaktarbetena för VA-förnyelsen/-utbyggnaden är slutförda av Kalmar Vatten.

Gatorna är överlämnade till Kalmar kommun som utför återställning samt asfaltering. Innan det slutförs ska övriga infrastrukturägare slutföra sina arbeten i området. För mer information hänvisas till Kalmar kommun.

För Kalmar Vattens del kvarstår schaktfri förnyelse av två delsträckor längs Västerlånggatan och Slottsvägen.

Område som berörts

Arbetet påbörjades i december 2021 och pågick till februari 2024, uppdelat i olika etapper.

Etapp A – Kungsgatan: Klar

Etapp B – Klostergatan: Klar

Etapp C – Söderportsgatan: Klar

Etapp D – Västerlånggatan: Klar

Etapp E – Gustaf Vasagatan: Klar

Etapp F – Slottsvägen: Klar

Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Publicerad: 1 december 2021