VA-taxa

VA-taxan 2024 innebär en höjning av brukningsavgiften med 28 procent. Anläggningsavgiften höjs med 10 procent.

Räkna ut brukningsavgiften för din fastighet

Här nedan kan du räkna ut brukningsavgiften för din fastighet. Våra avgifter är uppdelade efter vilka tjänster du använder. Om du är osäker på vilka av våra tjänster du betalar för kan du titta på din senaste faktura.

Fastighetens tjänster

Tabell brukningsavgifter


Grundavgift

Rörlig avgift per kubikmeter

Bostadsenhetsavgift

Vatten

2 149,09 kr

16,38 kr

566,05 kr

Spillvatten

2 763,12 kr

20,01 kr

727,78 kr

Vatten och spillvatten

4 912,21 kr

36,39 kr

1 293,83 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten gata

5 096,42 kr

36,39 kr

1 342,34 kr

Vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet

6 140,26 kr

36,39 kr

1 617,3 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Anläggningsavgift kan också tillkomma vid förändring på fastigheten, till exempel vid tillbygge eller utökad tomtyta.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

169 080 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

211 350 kronor

Fler sidor inom kundservice

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Mina sidor

Lämna mätarställning, se ditt abonnemang och förbrukning.

Kontakta oss

Välkommen med din fråga, synpunkt och felanmälan.

Aktuella VA-arbeten

Vill du veta var vi gräver nu?

VA-anmälan (e-tjänst)

Skicka in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

SMS-tjänst

Vill du få sms vid driftstörningar i ditt område?

Så hanterar vi personuppgifter

Därför inhämtar och behandlar Kalmar Vatten personuppgifter.

När du flyttar

Så här går du tillväga vid ett ägarbyte.

Senast uppdaterad: 8 april 2024
Publicerad: 4 november 2019