Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

VA-taxa

VA-taxan för 2023 innebär en höjning av brukningsavgiften med 19 procent. Anläggningsavgiften blir oförändrad.

Räkna ut brukningsavgiften för din fastighet

Här nedan kan du räkna ut brukningsavgiften för din fastighet. Våra avgifter är uppdelade efter vilka tjänster du använder. Om du är osäker på vilka av våra tjänster du betalar för kan du titta på din senaste faktura.

Fastighetens tjänster

Tabell brukningsavgifter


Grundavgift

Rörlig avgift per kubikmeter

Bostadsenhetsavgift

Vatten

1 678,98 kr

12,79 kr

442,22 kr

Spillvatten

2 158,68 kr

15,64 kr

568,57 kr

Vatten och spillvatten

3 837,66 kr

28,43 kr

1 010,79 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten gata

3 981,57 kr

28,43 kr

1 048,69 kr

Vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet

4 797,08 kr

28,43 kr

1 263,49 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Anläggningsavgift kan också tillkomma vid förändring på fastigheten, till exempel vid tillbygge eller utökad tomtyta.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

153 708 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

192 133 kronor

Fler sidor inom kundservice

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Mina sidor

Lämna mätarställning, se ditt abonnemang och förbrukning.

Kontakta oss

Välkommen med din fråga, synpunkt och felanmälan.

Aktuella VA-arbeten

Vill du veta var vi gräver nu?

VA-anmälan (e-tjänst)

Skicka in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

SMS-tjänst

Vill du få sms vid driftstörningar i ditt område?

Informationsmaterial

Aktuella broschyrer, filmer och dokument.

Så hanterar vi personuppgifter

Därför inhämtar och behandlar Kalmar Vatten personuppgifter.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022
Publicerad: 4 november 2019