Krav på ditt spillvatten

Kommunala reningsverk är byggda för att rena spillvatten från hushåll. Om det i din verksamhet finns annat spillvatten än hushållsspillvatten måste du anmäla det till oss på Kalmar Vatten.

  • Kalmar Vatten reglerar under vilka förutsättningar avloppsvattnet kan tas emot och till vilken kostnad.
  • Allt utom hushållsspillvatten måste anmälas till oss. Det gör du via
    e-tjänsten VA-anmälan.

Fler sidor inom ansluta till kommunalt va

Lathund för nyanslutning

En guide för dig som ska ansluta företaget till kommunalt VA.

SMS vid driftstörningar

Registrera ditt mobilnummer så får du sms vid driftstörningar i ditt område.

VA-anmälan (e-tjänst)

Anmäl förändringar på fastigheten, ansök om fettavskiljare, oljeavskiljare och nyckel till vattenkiosken.

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Om VA-taxan

Allt om VA-taxan för 2022

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 4 november 2019