Krav på ditt spillvatten

Kommunala reningsverk är byggda för att rena spillvatten från hushåll. Om det i din verksamhet finns annat spillvatten än hushållsspillvatten måste du anmäla det till oss på Kalmar Vatten.

  • Kalmar Vatten reglerar under vilka förutsättningar avloppsvattnet kan tas emot och till vilken kostnad.
  • Allt utom hushållsspillvatten måste anmälas till oss. Det gör du via
    e-tjänsten VA-anmälan.

Fler sidor inom ansluta till kommunalt va

Lathund för nyanslutning

En guide för dig som ska ansluta företaget till kommunalt VA.

VA-anmälan (e-tjänst)

Anmäl förändringar på fastigheten, ansök om fettavskiljare, oljeavskiljare och nyckel till vattenkiosken.

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Om VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Publicerad: 4 november 2019