Vi skickar SMS vid driftstörningar

Exempelbild.

Vid planerade vattenavstängningar, vattenläckor eller andra driftstörningar kan Kalmar Vatten skicka ut SMS.

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten ut SMS vid planerade vattenavstängningar, vattenläckor eller andra VA-arbeten. På kvällar och helger är möjligheterna begränsade och vi hänvisar istället till denna webbplats under fliken pågående arbeten.

Alla som har registrerat sitt mobilabonnemang på sin fastighetsadress kommer att få ett sms. Du kan enkelt själv gå in och göra ändringar i systemet. Där kan du lägga till fler adresser (till exempel för din arbetsplats) eller ta bort ditt nummer om du inte vill ha något meddelande alls. Kontakta vår kundservice om du vill ha hjälp.

Information via SMS sker i händelse av:

  • Akuta driftstörningar, till exempel vattenläckor
  • Planerade driftstörningar, till exempel vattenavstängningar
  • Föroreningar i dricksvattnet
  • Översvämningsrisk
  • Vissa trafikstörningar
  • Kommande VA-arbeten och ändrade tidplaner för panerade arbeten.

Vem får sms och varför?

Vi använder ett system som bygger på adressregistret Bisnode. Det innebär att alla som har registrerat sitt mobilabonnemang på sin adress kommer att få ett sms. Är ditt mobilnummer registrerat på t ex ditt arbete, innebär det att du inte automatiskt kommer att få meddelande vid en driftstörning hemma och vice versa. Du kan enkelt gå in och göra ändringar i systemet. Där kan du lägga till fler adresser som du vill bli uppdaterad om eller ta bort ditt nummer om du inte vill ha meddelade alls.

Med nuvarande lagstiftning kan vi inte styra utskicken så att meddelandet når de mobiltelefoner som befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. SMS går ut till alla över 16 år och är barnets abonnemang registrerat på en förälder, går SMS ut även till barnet. Vi tar hänsyn till detta när vi utformar meddelandet.

Fler sidor inom kund företag

Ansluta till kommunalt VA

Bra att veta för dig som ska bli kund.

Krav på ditt spillvatten

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas till oss.

Vattenkiosken

Så gör du som speditör för att hämta vatten. Ansök om nyckel i vår e-tjänst.

Publicerad: 30 januari 2020