Om VA-taxan

VA-taxan 2024 innebär en höjning av brukningsavgiften med 28 procent. Anläggningsavgiften höjs med 10 procent.

Räkna ut brukningsavgiften för din fastighet

Här nedan kan du räkna ut brukningsavgiften för din fastighet. Våra avgifter är uppdelade efter vilka tjänster du använder. Om du är osäker på vilka av våra tjänster du betalar för kan du titta på din senaste faktura.

Fastighetens tjänster

Tabell brukningsavgifter


Grundavgift

Rörlig avgift per kubikmeter

Bostadsenhetsavgift

Vatten

2 149,09 kr

16,38 kr

566,05 kr

Spillvatten

2 763,12 kr

20,01 kr

727,78 kr

Vatten och spillvatten

4 912,21 kr

36,39 kr

1 293,83 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten gata

5 096,42 kr

36,39 kr

1 342,34 kr

Vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet

6 140,26 kr

36,39 kr

1 617,3 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Anläggningsavgift kan också tillkomma vid förändring på fastigheten, till exempel vid tillbygge eller utökad tomtyta.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

169 080 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

211 350 kronor

Fler sidor inom ansluta till kommunalt va

Lathund för nyanslutning

En guide för dig som ska ansluta företaget till kommunalt VA.

Krav på ditt spillvatten

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas till oss.

VA-anmälan (e-tjänst)

Anmäl förändringar på fastigheten, ansök om fettavskiljare, oljeavskiljare och nyckel till vattenkiosken.

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Publicerad: 4 november 2019