Lathund för nyanslutning

En guide för dig som vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Exempelbild.

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Rättigheten att ansluta till kommunalt VA är beroende av om fastigheten finns inom eller utanför verksam­hetsområdet för allmänna vattentjänster. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen sker genom den kommunala VA-anläggningen.

De vattentjänster som kommunen erbjuder är följande:

 • Vatten (dricksvatten)
 • Spillvatten (hushållsavlopp)
 • Dagvatten (tak- och dräneringsvatten). Vissa områden i Kalmar kommun saknar tjänst.

En nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp startar alltid med en digital ansökan till oss, via e-tjänsten VA-anmälan.

Om anslutning finns till fastigheten förmedlar Kalmar Vatten förbindelsepunkt (inkopplingspunkt) och fakturerar anläggningsavgift. Från nu debiteras den fasta brukningsavgiften. Om det inte finns en förbindelsepunkt ska den projekteras, planeras och upprättas. Detta kan ta upp till tre månader då det i vissa fall krävs olika tillstånd innan vi gräver.

När du fått faktura från Kalmar vatten har du 30 dagar på dig att betala fakturan. När anläggningsavgiften är betald har du rätt att ansluta dina interna ledningar till förbindelsepunkten. Det krävs även en anmälan till samhällsbyggnadskontoret att du ska ansluta fastigheten/anlägga ledningar på fastigheten.

När ledningsnätet är inkopplat och du har en godkänd mätarplats med konsol för vattenmätaren ska du kontakta Kalmar vatten för montering av mätare. Vattenmätaren är Kalmar Vattens egendom. Det är bara Kalmar Vattens personal som får öppna vattenventilen i gatan.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet krävs ett avtal mellan dig och Kalmar Vatten AB.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster har du ingen rättighet till kommunalt VA, men du kan eventuellt ändå ha möjlighet att ansluta dig. I dessa fall måste ett avtal upprättas.

Följande faktorer påverkar:

 • Närheten till de allmänna ledningarna
 • Kapacitet i ledningsnätet

Fastighetsägaren ansöker om tillstånd från berörda markägare för att få anlägga och ha ledningar på dennes mark fram till anvisad inkopplingspunkt. Fastighetsägaren äger dessa ledningar och ansvarar för framtida drift och underhåll.

Om två eller flera fastigheter ska ansluta sig kan man titta på möjligheten att anlägga ledningarna gemensamt, genom en så kallad gemensamhetsanläggning. Fastigheterna måste då bilda en samfällighet genom Lantmäteriet.

Om sträckan mellan anslutningspunkten till inkopplad byggnad överstiger 40 meter så krävs en vattenmätarbrunn. Läs mer om vattenmätarbrunn på vattenmätarsidan.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom ansluta till kommunalt va

Krav på ditt spillvatten

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas till oss.

SMS vid driftstörningar

Registrera ditt mobilnummer så får du sms vid driftstörningar i ditt område.

VA-anmälan (e-tjänst)

Anmäl förändringar på fastigheten, ansök om fettavskiljare, oljeavskiljare och nyckel till vattenkiosken.

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Om VA-taxan

Allt om VA-taxan för 2022

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019