Frågor och svar för företagskunder

Här har vi samlat svar på bra frågor som vi fått från er kunder. Hoppas att du hittar svaret på din fråga. Om inte så är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Taxa och fakturering

När VA-ledningarna är nedgrävda och klara att användas förmedlar VA-huvudmannen till fastighetsägaren var fastigheten kan ansluta sig (en förbindelsepunkt). I samband med att förbindelsepunkten förmedlas finns möjligheten att ansluta sig och därmed inträder betalningsskyldigheten för såväl anläggningsavgift som för brukningsavgift.

Det innebär att även om det inte finns någon byggnad på plats måste fastighetsägaren betala för sig eftersom det finns en möjlighet att använda det allmänna VA-ledningsnätet. Det anses inte rättvist och skäligt att låta övriga kunder betala för den kostnad som nu har uppstått i och med att byggnationen av ledningar och övriga anpassningar är klara, utan den ska belastas fastighetsägaren.

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad. Innan bygglov har beviljats betalas den fasta avgiften av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt). Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften. När mätare är monterad betalas förbrukningen.

Brukningsavgiften har flera nivåer för att de ska vara så rättvisa som möjligt:

  • Nivå 1: Ledningar är EJ klara, inkoppling inte möjlig = ingen avgift.
  • Nivå 2: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är obebyggd = grundavgift.
  • Nivå 3: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är obebyggd, bygglov finns = grundavgift plus fast avgift per bostadsenhet.
  • Nivå 4: Ledningar klara, inkoppling möjlig, fastigheten är bebyggd (slutbesked) = grundavgift plus fast avgift per bostadsenhet plus rörlig avgift pris per kubikmeter enligt förbrukad mängd.

Flyttanmälan

Vi stänger inte av vattnet bara för att det blir nya ägare till en fastighet.

Läckor och översvämningar

Om din toalett står och rinner ska du omedelbart kontakta en rörmokare eller någon annan som kan hjälpa dig att rätta till felet. Kalmar Vatten hjälper i regel inte till inne på fastigheten om det inte har med vattenmätaren att göra. En läckande toalett kan snabbt orsaka en stor överförbrukning, så du bör ta problemet på största allvar och se till att avhjälpa det.

Vattenmätare och avläsning

Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall. Detta gör vi för att säkra att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Inför ett vattenmätarbyte ber vi dig kontrollera din nuvarande installation. Punkterna nedan bör gås igenom så att eventuella åtgärder är klara när vi kommer på besök.

För att vi ska kunna göra byte av vattenmätare så enkelt och säkert som möjligt, är det viktigt att du kontrollerar:

  • att en vattenmätarkonsol finns monterad
  • att ventilen i anslutning till vattenmätaren inte är av typen LK580, LK581 eller LK582
  • att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt
  • att vattenmätaren är lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte

Varför behövs en vattenmätarkonsol?

Vattenmätarkonsolen är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren
och som fäster i röret på var sin sida om vattenmätaren. Med en mätarkonsol blir installationen mer stabil vilket gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar.

Har du en fastighet där mätaren är monterad utan konsol ber vi dig att montera en sådan, för din egen säkerhet. Det är tillåtet att montera en konsol på egen hand, annars rekommenderar vi att kontakta en VVS-firma för installation.

Vilken storlek ska konsolen ha?

Storlek på konsolen varierar beroende på vilket flöde som ska passera mätstället, liter/sekund. För villor ska det vara en konsol för mätare som har en bygglängd på 190 millimeter. För större fastigheter ber vi er kontakta Kalmar Vatten så det inte blir några missförstånd.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätare och förbindelsepunkten in till huset) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera ventilen efter vattenmätaren på samma sätt.

Äldre avstängningsventiler måste bytas ut

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventil LK580, LK581 och LK582 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Ventilerna är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Detta har orsakat omfattande vattenskador i samband med byte av vattenmätaren.

Om du har en ventil LK580, LK581 eller LK582, ber vi dig att kontakta VVS-firma för byte till annan modell. Ventil LK580, en av modellerna som du måste byta ut. Den har svart ratt och är märkt LK580.

Om du har fått en tid för byte av vattenmätare

Saknar du en fungerande mätarkonsol, har en ventil av typen LK580, LK581 och LK582 eller om dina ventiler inte håller tätt och detta inte hinner åtgärdas innan vårt besök ber vi dig vänligen att kontakta oss för att boka en ny tid.

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek Q3 4 m³/h). Större mätare byts vart femte år.

Från 2017 monterar Kalmar Vatten endast digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.

När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig.

I vissa fall kan en vattenmätarbrunn behövas.

  • Om installation i hus/byggnad inte är garanterat frostsäkert
  • Om ledningsnätet inne på fastigheten inte går från huvudbyggnad med en vattenmätare till nästa hus, utan ledningsnätet delas innan mätning sker.

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska ha en inre diameter på 600mm och vattenmätaren blir upplyftningsbar tack vare flexibla slangar.

Alla nya vattenmätare måste enligt lag testas innan montering. Våra vattenmätare testas med 200 liter vatten vilket gör att vattenmätaren står på 0,2 kubikmeter när den monteras.

I våra system använder vi endast heltal. Det gör att vi avrundar nedåt till senast förbrukade hela kubik när vi sedan byter din vattenmätare.

Avlopp från hushåll

Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som släpps ut från handdisk eller diskmaskin - efter det att du har skrapat av tallrik och kokkärl ordentligt innan. Använd gärna miljömärkta produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön.

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms. Detta gäller även mindre pooler som spabad och badtunnor.

Det är inte tillåtet att släppa ut klorerat poolvatten till dagvatten- eller spillvattennätet, det vill säga till fastighetens golvbrunn, toalett, kök, gatubrunnar eller motsvarande.

Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurlivet.

Fler sidor inom ansluta till kommunalt va

Lathund för nyanslutning

En guide för dig som ska ansluta företaget till kommunalt VA.

Krav på ditt spillvatten

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas till oss.

VA-anmälan (e-tjänst)

Anmäl förändringar på fastigheten, ansök om fettavskiljare, oljeavskiljare och nyckel till vattenkiosken.

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Om VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Publicerad: 22 december 2020