VA-anmälan (e-tjänst)

I e-tjänsten skickar du in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

Om du bygger ett nytt hus eller ska ansluta ett befintligt hus till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en VA-anmälan. Även vid tillbyggnad av verksamhet, uppförande av gästhus och ändring av befintlig va-anslutning krävs anmälan. Här ansöker du också om tillfälligt vatten, såsom byggvatten, vatten från vattenkiosk och evenemangsvatten.

E-tjänsten VA-anmälan ersätter pappersblanketter som tidigare fyllts i och skickats in med vanlig post för:

  • Servisanmälan (nyanslutning och ändring av befintlig anslutning)
  • Byggvatten (tillfälligt vatten vid byggnation)
  • Vattenkiosken (speditörer)
  • Fettavskiljare (till exempel restauranger)
  • Oljeavskiljare (till exempel verkstäder)
  • Industriellt avloppsvatten
  • Sprinkler och brandposter

Fler sidor inom ansluta till kommunalt va

Lathund för nyanslutning

En guide för dig som ska ansluta företaget till kommunalt VA.

Krav på ditt spillvatten

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas till oss.

SMS vid driftstörningar

Registrera ditt mobilnummer så får du sms vid driftstörningar i ditt område.

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Om VA-taxan

Allt om VA-taxan för 2022

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019