VA-anmälan (e-tjänst)

I e-tjänsten skickar du in anmälan för servis, tillfälligt vatten, fettavskiljare, oljeavskiljare och industriellt avloppsvatten.

Fler sidor inom ansluta till kommunalt va

Lathund för nyanslutning

En guide för dig som ska ansluta företaget till kommunalt VA.

Krav på ditt spillvatten

Vissa typer av spillvatten från företag måste anmälas till oss.

Vattenmätaren

Om mätare, ansvar och mätarplats.

Om VA-taxan

Gällande avgifter för året.

Frågor och svar

Hitta svaren på dina frågor.

Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Publicerad: 4 november 2019