Kalmar Vatten utreder stadsnära avsaltningsverk

På uppdrag av Kalmar kommunfullmäktige gör Kalmar Vatten en utredning om förutsättningarna att bygga ett stadsnära avsaltningsverk. Utredningen är ett led i att säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet och kvantitet.

Sedan hösten 2023 utreder Kalmar Vatten förutsättningarna att bygga ett stadsnära avsaltningsverk. Utredningen utförs av det upphandlade konsultföretaget Norconsult, som har erfarenhet av flera avsaltningsverk i Sverige, bland annat Mörbylånga på Öland.

Som en del av utredningen genomfödes fältmätningar längs med några av Kalmars kustlinjer med början i mars 2024. Resistivitetsmätningar är ett sätt att undersöka tillgången på vatten utifrån hur markförhållandena ser ut. Beroende på resultatet, kan undersökningarna komma att utökas med borrning av provbrunn.

Som ansvariga för den långsiktiga dricksvattenförsörjningen behöver Kalmar Vatten hitta fler vattentillgångar. Basen är fortfarande grundvattenuttag i Nybroåsen men riskerna sprids om vi kan få vårt dricksvatten från flera av varandra oberoende källor. En möjlig vattenresurs som börjar bli allt vanligare även i Sverige, är avsaltat havsvatten. Gotland och båda Ölands kommunerna har redan avsaltningsverk. Möjligheterna att även använda återvunnet vatten från Kalmarsundsverket utreds också. För att säkerställa dricksvattenkvalitet krävs omfattande rening. Kalmar Vatten ligger långt fram i ambitionerna att nyttja cirkulära resurser för vatten, näring och energi.

Avsaltat vatten från Kalmarsund (som avsaltningsverket i Sandvik, Borgholms kommun) samt brackvatten från strandbrunnar (den teknik som används i Mörbylånga) kan vara möjliga komplement till Kalmars dricksvattenförsörjning.

Syftet med utredningen är att klargöra om ett avsaltningsverk kan bli en god lösning för Kalmars framtida dricksvattenförsörjning. Utredningen är förutsättningslös och Kalmar Vatten arbetar med underlag från oberoende konsulter. Den väntas bli klar i slutet av 2024.

Varför utreder ni att bygga ett avsaltningsverk?

Vi behöver hitta fler vattentillgångar för att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen i vår växande stad. Tidigare undersökningar har redan gjorts om att ta vatten från sjöar och åar i närheten och från grundvatten. Vi bedömer att avsaltningsverk kan vara ett bra komplement och vill undersöka detta närmare.

Är det beslutat att ett avsaltningsverk ska byggas?

Nej, beslutet i kommunfullmäktige gäller endast utredningen, som är förutsättningslös och utförs av en upphandlad konsult.

 

Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Publicerad: 23 februari 2024