Långsiktig vattenförsörjning

Illustration över vattnets väg från å till hushåll.

Kalmar får sitt dricksvatten från naturligt bildat grundvatten och grundvatten som bildats genom förstärkt infiltration av åvatten.

Nu planerar vi för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Idag får vi vårt vatten från en rullstensås. För att möta framtida behov behöver vi undersöka fler möjligheter.

Med nuvarande system får vi ungefär hälften av vårt dricksvatten genom infiltration i en rullstensås. Resten är förbehandlat åvatten som genom konstgjord infiltration passerat åsen. I framtiden skulle våra vattenbehov kunna täckas av avsaltat vatten, ytvatten från ett annat vattendrag eller grönt vatten (återanvänt vatten). Utredningar pågår om vilken lösning som skulle vara den bästa för Kalmar.

Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 4 november 2019