Vattentornet i Berga

Exempelbild.

Nya vattentornet eller Kalmars norra slott är några av namnen på ett av Kalmars typiska landmärken.

Kalmars vattentorn stod klart 1972, samma år som Ölandsbron och vattenverket blev klara. Efter flera års planering och byggande hade nu Kalmar ett modernt vattentorn som rymde tio gånger så mycket vatten som gamla vattentornet inne på Kvarnholmen. Det behövdes verkligen. Invånarantalet hade mångdubblats sedan början av 1900-talet, då det gamla vattentornet togs i bruk och det moderna samhället krävde mer vatten.

Restaurangen som alla ville besöka

Många kalmarbor minns hur spännande det var att komma upp i tornet och se ut över staden. Runt omkring skålen på sina sex pelare växte nya bostadsområden fram och alla vill se den nybyggda Ölandsbron, på den tiden den längsta i norra Europa.

Till att börja med fanns det en restaurang i vattentornet. Under de första åren var den ett populärt utflyktsmål men i början av åttiotalet klingade intresset av. Färre besökare och högre uppvärmningskostnader var skälet till att restaurangen till slut stängde.

Då och då kommer frågan upp om det inte vore trevligt att öppna upp den igen. Tyvärr är det inte möjligt utan omfattande investeringar. Idag har vi en helt annan syn på säkerhet än när vattentornet byggdes. Med nuvarande lagstiftning måste det finnas två separata utrymningsvägar för att klara brandsäkerheten i utrymmen som allmänheten får komma till. Uppvärmningskostnaderna är också något som talar emot att det skulle kunna bli verklighet. Kraven på säkerhet kring dricksvattenhanteringen är också ett tungt vägande skäl.

Är det möjligt att komma upp i vattentornet?

Allmänheten har inte möjlighet att komma upp i vattentornet. Bara personer som har arbeten att utföra där får komma upp. För yrkesmässig verksamhet är det annan lagstiftning som gäller.

Kalmar Vatten undersökte på flera sätt möjligheten att erbjuda besök när tornet fyllde 40 år men det gick tyvärr inte att lösa. Sannolikheten att det kommer att öppnas upp igen är mycket liten.

Tabell: Fakta om nya vattentornet i Berga

Fakta

Antal

Höjd över havet (högsta punkt för flyghinderbelysning)

71 meter över havet

Höjd över marken på utsiktsplanet, (45 meter över markplan)

65 meter över havet

Omkrets runt skålen

137 meter

Diameter (där skålen är som bredast)

44 meter

Pelarnas diameter

2,3 meter

Antal trappsteg (från källare till utsiktsplan)

328 stycken

Ny belysning efter renoveringen

Det kulturhistoriska värdet är stort och vattentornet får inte förändras. Under flera år på 2010-talet har vattentornet renoverats och belysningen är utbytt till energisnål ledteknik. Nu är det också möjligt att belysa tornet i flera olika färger. Kalmar Vattens riktlinjer är att belysa vattentornet i avvikande färg under evenemang där Kalmar kommun är arrangör eller medarrangör. Vid dagar eller händelser med vattentema händer det också att tornet får en ny färg. Tyvärr har vi inte möjlighet att tillmötesgå olika föreningars eller välgörenhetsorganisationers önskemål att uppmärksamma evenemang eller frågor med avvikande belysning.

Vitt ljus är originalbelysningen. Följande dagar är det andra färger:

Tabell: Dagar med andra färger på belysningen av vattentornet i Berga

Period

Färg

Evenemang

Vi uppmärksammar

22 mars

Blå

Världsvattendagen 22 mars

FN:s globala hållbarhetsmål om rent vatten och sanitet till alla.

23 mars

Grön/släckt

Earth hour

Vi släcker för klimatet kl 20:30-21:30.

24 september

 

Regnbåge

Kalmarsund Pride

Allas lika rättigheter

25 november - 11 december

Orange

Orange Day

FN-dag: Stoppa våld mot kvinnor och flickor

11 december -
13 januari

Röd

Julen

Även belysta julgranar uppe i skålen under 13 december -6 januari.


Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Vattenförbrukning

Vad som påverkar vattenförbrukningen och hur du följer upp.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Publicerad: 4 november 2019