Vattenförbrukning

Du kan själv göra mycket för att påverka din vattenförbrukning. Under "Mina sidor" kan du följa upp historiken för din fastighet.

Vattenförbrukningen mäts med hjälp av vattenmätare och under de närmaste åren håller vi på att byta ut alla vattenmätare till digitala mätare, som har många fördelar.

Fördelning dricksvattenförbrukningen

 • 60 liter för personlig hygien
 • 30 liter för toalettspolning
 • 15 liter för disk
 • 15 liter för tvätt
 • 10 liter för mat och dryck
 • 10 liter övrigt

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Uppgifterna kommer från Svenskt Vatten 2020 och på deras webbplats kan du hitta mer vattenfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad påverkar vattenförbrukningen?

Det skiljer sig ganska mycket hur mycket vatten varje hushåll förbrukar. Var och en har stora möjligheter att på verka sin vattenförbrukning och inte använda mer än nödvändigt av dricksvattnet, ett värdefullt livsmedel. Under "Spara på vattnet" kan du läsa mer om hur du själv kan minska din vattenförbrukning. Utmana dig själv. Här kommer några av de enklaste vattensmart tipsen.

 • Minska duschtiden
 • Fyll tvällmaskin och diskmaskin innan start
 • Samla upp regnvatten för bevattning

Många företag gör insatser för att minska förbrukningen. Förutom det som även hushållen kan göra som att byta till vattensnåla munstycken till vattenkranar och duschar samt snålspolande toaletter, kan förtag byta ut viss utrustning till återcirkulerande system.

Åtgärda läckage i fastigheten

Små läckage och droppande kranar i hemmet kan öka vattenförbrukningen mer än man tror. Att byta packningen i druppande kranar eller reparera en toalett som står och smårinner kan ge stor effekt. Här kommer några exempel på hur mycket det kan motsvara på ett år:

 • Droppande kran - 20 000 liter/år
 • Tunn stråle från kran - 300 000 liter/år
 • Rinnande toalett - 1000-7000 liter per dygn eller 2,5 miljoner liter/år.

Med hjälp av de nya digitala vattenmätarna är det lättare att hitta både synliga och osynliga läckage. De larmar om förbrukningen ökar på et nonormalt sätt. Vårt faktureringssystem reagerar också, så vi brukar kontakta de kunder som får en plötsligt förändrad förbrukning oavsett om fastigheten har en ny eller gammal vattenmätare.

Vi förbereder Kalmar för en mer hållbar vattenförsörjning

För att möta framtidens utmaningar, då torka och vattenbrist kan bli verklighet under perioder, har Kalmar Vatten undersökt om det går att återanvända avloppsvatten som resurs tillsammans med samarbetspartners. Återanvänt avloppsvatten skulle t ex kunna fungera bra för bevattning eller processvatten. Svaret på den första undersökningen var inte entydigt och därför behöver vi ta reda på mer. När vi bygger för framtiden ska det vara hållbart ur både ekonomiskt och miljömässig synpunkt. Och vi behöver göra det tillsammans.

Fler sidor inom dricksvatten

Vattensituationen i Kalmar kommun

Räcker vattnet? Aktuellt om förutsättningarna för vår vattenförsörjning.

Långsiktig vattenförsörjning

Vi planerar för vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv.

Produktion av dricksvatten

Följ vattnets väg från källa till din kran.

Vattenkvalitet

Vi följer upp att vattnet i Kalmar håller hög kvalitet.

Vattenmätaren

Vattenmätaren i en fastighet mäter vattenförbrukningen.

Frågor och svar om dricksvatten

Hitta svaren på dina frågor.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet behövs särskilda regler runt vattentäkterna.

Spara på vattnet

Dricksvatten är ett livsmedel, använd inte mer än du behöver.

Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Publicerad: 4 november 2019