Lathund för nyanslutning

En guide för dig som vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Flödesbild som visar de olika stegen vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA). Ansvarsfördelning mellan Kalmar Vatten och fastighetsägaren. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Rättigheten att ansluta till kommunalt VA är beroende av om fastigheten finns inom eller utanför verksam­hetsområdet för allmänna vattentjänster. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen sker genom den kommunala VA-anläggningen.

De vattentjänster som kommunen erbjuder är följande:

 • Vatten (dricksvatten)
 • Spillvatten (hushållsavlopp)
 • Dagvatten (tak- och dräneringsvatten) Vissa områden i Kalmar kommun saknar tjänsten dagvatten.


Så här går en va-anslutning till

En nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp startar alltid med en digital ansökan till oss, via e-tjänsten VA-anmälan.

Om anslutning finns till fastigheten förmedlar Kalmar Vatten förbindelsepunkt (inkopplingspunkt) och fakturerar anläggningsavgift. Från nu debiteras den fasta brukningsavgiften. Om det inte finns en förbindelsepunkt ska den projekteras, planeras och upprättas. Detta kan ta upp till tre månader då det i vissa fall krävs olika tillstånd innan vi gräver.

När du fått faktura från Kalmar vatten har du 30 dagar på dig att betala fakturan. När anläggningsavgiften är betald har du rätt att ansluta dina interna ledningar till förbindelsepunkten. Det krävs även en anmälan till samhällsbyggnadskontoret att du ska ansluta fastigheten/anlägga ledningar på fastigheten.

När ledningsnätet är inkopplat och du har en godkänd mätarplats med konsol för vattenmätaren ska du kontakta Kalmar vatten för montering av mätare. Vattenmätaren är Kalmar Vattens egendom. Det är bara Kalmar Vattens personal som får öppna vattenventilen i gatan.

Kalmar Vattens verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut ska motsvara kostnaderna. VA-taxan och nivån på avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

Avgifterna för allmänna vattentjänster i Kalmar kommun tas ut som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras vid nyanslutning, och ska täcka kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar.

Prisexempel: Vatten, spillvatten och dagvatten (2021-års taxa)

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

153 708 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

192 133 kronor

 

Brukningsavgiften

Brukningsavgiftens storlek beror på:

 • hur mycket vatten som förbrukas
 • hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") det finns på fastigheten
 • och/eller hur stora verksamhetsytor som finns på fastigheten.
Tabell: Prisexempel: Vatten, spillvatten och dagvatten (2021-års taxa)

Boende

Förbrukning

Kostnad per år

en villa

50 kubikmeter

6225 kronor

en villa

100 kubikmeter

7408 kronor

Läs mer om Anläggningsavgift och Brukningsavgifter i VA-taxan:

Utanför verksamhetsområdet

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet krävs ett avtal mellan dig och Kalmar Vatten AB.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster har du ingen rättighet till kommunalt VA, men du kan eventuellt ändå ha möjlighet att ansluta dig. I dessa fall måste ett avtal upprättas.

Följande faktorer påverkar:

 • Närheten till de allmänna ledningarna
 • Kapacitet i ledningsnätet

Fastighetsägaren ansöker om tillstånd från berörda markägare för att få anlägga och ha ledningar på dennes mark fram till anvisad inkopplingspunkt. Fastighetsägaren äger dessa ledningar och ansvarar för framtida drift och underhåll.

Om två eller flera fastigheter ska ansluta sig kan man titta på möjligheten att anlägga ledningarna gemensamt, genom en så kallad gemensamhetsanläggning. Fastigheterna måste då bilda en samfällighet genom Lantmäteriet.

Om sträckan mellan anslutningspunkten till inkopplad byggnad överstiger 40 meter så krävs en vattenmätarbrunn. Läs mer om vattenmätarbrunn på vattenmätarsidan.

Kontakt

 • Kundservice

  0480-45 12 10

  info@kvab.kalmar.se

  Besöksadress

  Trädgårdsgatan 10

  Postadress

  Box 817, 391 28 Kalmar

  Öppettider:
  Måndag­–torsdag: 08:00–16:00
  Fredag: 08:00–15:30
  Lunchstängt: 11.30–12.30
  Arbetsdag före helgdag: 08:00–14:00
  Helgdagar: stängt


Fler sidor inom ansluta till kommunalt va

Om VA-taxan

Allt om VA-taxan för 2021.

Vattenmätaren

Om mätare, mätarplats och ansvarsområden.

VA-anmälan (e-tjänst)

Anmäl ny servis och förändringar på fastigheten.

Frågor och svar

Hitta svaret på på din fråga.

Senast uppdaterad: 7 januari 2021
Publicerad: 4 november 2019