Allt om VA-taxan

VA-taxan 2024 innebär en höjning av brukningsavgiften med 28 procent. Anläggningsavgiften höjs med 10 procent.

Räkna ut brukningsavgiften för din fastighet

Här nedan kan du räkna ut brukningsavgiften för din fastighet. Våra avgifter är uppdelade efter vilka tjänster du använder. Om du är osäker på vilka av våra tjänster du betalar för kan du titta på din senaste faktura.

Fastighetens tjänster

Tabell brukningsavgifter


Grundavgift

Rörlig avgift per kubikmeter

Bostadsenhetsavgift

Vatten

2 149,09 kr

16,38 kr

566,05 kr

Spillvatten

2 763,12 kr

20,01 kr

727,78 kr

Vatten och spillvatten

4 912,21 kr

36,39 kr

1 293,83 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten gata

5 096,42 kr

36,39 kr

1 342,34 kr

Vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet

6 140,26 kr

36,39 kr

1 617,3 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är ett engångsbelopp som betalas för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Anläggningsavgift kan också tillkomma vid förändring på fastigheten, till exempel vid tillbygge eller utökad tomtyta.

Tabell: Prisexempel anläggningsavgift - inklusive tjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten

Tomtstorlek

Byggnation

Kostnad

1000 kvadratmeter

en villa

169 080 kronor

2000 kvadratmeter

en villa

211 350 kronor

Fler sidor inom om kalmar vatten ab

Uppdrag och mål

Vi producerar och levererar dricksvatten samt renar avloppsvatten i Kalmar.

Jobba hos oss

Här finns de lediga tjänster vi har just nu. Välkommen med din ansökan.

Organisation

Så är Kalmar Vatten organiserat. Styrelse, ledningsgrupp och avdelningar.

Pressrum

Kontaktpersoner och material för media.

Ekonomi och statistik

Ekonomi, statistik, fakturering och årsredovisningar.

Så fungerar VA-branschen

Så fungerar VA-branschen

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Hållbarhet och miljö

Vår kärnverksamhet är hållbarhet för människa och miljö.

Kundbrev

Kalmar Vattens kundbrev kommer två gånger per år.

Senast uppdaterad: 8 februari 2023
Publicerad: 3 december 2019