Uppdrag och mål

Kalmar Vattens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund. Vi sköter också dagvattenhanteringen.

Exempelbild.

Vi arbetar långsiktigt med att möta kundernas behov av dricksvatten av hög kvalitet (livsmedel) samt tar hand om och renar avloppsvatten (spillvatten och dagvatten).

Arbetet utförs på ett hållbart sätt med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och god service.

Kalmar Vatten har en väl genomarbetad affärsplan som beskriver vår inriktning 2021-2027. Den beskriver vilka vi är, vårt uppdrag, våra mål, strategier och prioriterade utvecklingsinitiativ. Ett värdefullt arbetsverktyg som ger stöd i vårt vardagliga arbete i att föra bolaget närmare sin målbild och övergripande vision.

Våra mål

Kalmar Vatten arbetar mot tydligt uppsatta mål inom fyra viktiga perspektiv:

Medarbetare / kollegor:

 • Kompetens med fokus på uppdraget
 • Pensionera friska medarbetare
 • Attraktiv arbetsgivare

Processer / arbetsflöden:

 • Långsiktigt trygga leverans av dricksvatten
 • Arbeta aktivt och hållbart för att minska miljöpåverkan
 • Effektiva tvärfunktionella processer

Kunder / VA-kollektivet:

 • Förtjäna monopolet
 • Acceptans i taxeutveckling
 • Medvetet säkra nöjda kunder

Ägare / politiken:

 • Ett grönare Kalmar
 • Ett växande attraktivt Kalmar
 • Ordning och reda i ekonomin
 • Långsiktiga och kostnadseffektiva

Våra värderingar

Kalmar Vattens värderingar, som ska genomsyra hela vår verksamhet, är:

 • Pålitliga
 • Professionella
 • Servicemedvetna
 • Engagerade

Fler sidor inom om kalmar vatten ab

Jobba hos oss

Här finns de lediga tjänster vi har just nu. Välkommen med din ansökan.

Organisation

Så är Kalmar Vatten organiserat. Styrelse, ledningsgrupp och avdelningar.

Pressrum

Kontaktpersoner och material för media.

Ekonomi och statistik

Ekonomi, statistik, fakturering och årsredovisningar.

Så fungerar VA-branschen

Så fungerar VA-branschen

Kalmarsundsverket

Kalmars nya reningsverk, ett kretsloppsverk.

Hållbarhet och miljö

Vår kärnverksamhet är hållbarhet för människa och miljö.

Kundbrev

Kalmar Vattens kundbrev kommer två gånger per år.

Senast uppdaterad: 22 januari 2024
Publicerad: 4 november 2019