Uppdrag och mål

Kalmar Vattens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund. Vi sköter också dagvattenhanteringen.

Exempelbild.

Vi arbetar långsiktigt med att möta kundernas behov av dricksvatten av hög kvalitet (livsmedel) samt tar hand om och renar avloppsvatten (spillvatten och dagvatten).

Arbetet utförs på ett hållbart sätt med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och god service.

Kalmar Vatten arbetar mot tydligt uppsatta mål inom fyra viktiga perspektiv:

Medarbetare / kollegor:

 • Kompetens med fokus på uppdraget
 • Pensionera friska medarbetare
 • Attraktiv arbetsgivare

Processer / arbetsflöden:

 • Långsiktigt trygga leverans av dricksvatten
 • Arbeta aktivt och hållbart för att minska miljöpåverkan
 • Effektiva tvärfunktionella processer

Kunder / VA-kollektivet:

 • Förtjäna monopolet
 • Acceptans i taxeutveckling
 • Medvetet säkra nöjda kunder

Ägare / politiken:

 • Ett grönare Kalmar
 • Ett växande attraktivt Kalmar
 • Ordning och reda i ekonomin
 • Långsiktiga och kostnadseffektiva

Våra värderingar:

Kalmar Vattens värderingar, som ska genomsyra hela vår verksamhet, är:

 • Pålitliga
 • Professionella
 • Servicemedvetna
 • Engagerade

Fler sidor inom om kalmar vatten ab

Hållbarhetsarbete

Vår kärnverksamhet är hållbarhet. Här kan du se på vilket sätt vi arbetar.

Lediga tjänster

Här finns de lediga tjänster vi har just nu. Välkommen med din ansökan.

Organisation

Så är Kalmar Vatten organiserat. Styrelse, ledningsgrupp och avdelningar.

Pressrum

Kontaktpersoner och material för media.

Ekonomi och statistik

Ekonomi, statistik, fakturering och årsredovisningar.

Så fungerar VA-branschen

Så fungerar VA-branschen

Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Publicerad: 4 november 2019